2016 Året der gik i Sognearkivet

Årets gang i Horne Sognearkiv 2016

Hornelund 27 1. sal – Horne Sognearkiv

 

Horne Sognearkiv ligger ikke på den lade side hvad angår digitalisering af vore arkivalier.

Alle de gamle billeder og arkivalier fra sognets nedlagte foreninger, forretninger og institutioner, Gl. Skøder, erindringer, breve og meget mere bliver i disse år digitaliseret.

Vi modtager billeder både uopfordret, men også billeder vi efterlyser. Det er vigtig, at vi kan modtage Gl. billeder, men også nutidige billeder, som om føje år er historie.

Det er jo Sognearkivet der fortæller Horne Sogns historie, som på et eller andet tidspunkt bliver interessant for næsten alle.

 

Med denne digitalisering er det helt naturlig, at vi også har vor egen hjemmeside, som vi forsøger at fodre med relevante nyheder, billeder, historier og andet vi synes er interessante historier om sognet.

 

ISSUU er en hjemmeside, som udelukkende viderebringer alle de historier, som Arkivet synes fortjener denne opmærksomhed. Det er både gl. historier, men også nye aktuelle historier af almen interesse.

 

Gennem Arkivets registrering på Arkibas5 er der nu over 1000 registrerede billeder fra Horne Sognearkiv tilgængelig på www.arkiv.dk

 

Kaffe – Rundstykker og historisk hyggesnak på Arkivernes dag den 12. nov.

 

En afrunding på årets gang kan være at Sognearkivet glæder sig til samarbejdet med den nye redaktion og den forsatte udgivelse af Horneposten, der får base på arkivet.

 

Med disse ord ønsker Horne Sognearkiv alle et Godt Nytår. Vi takker for interessen og opbakningen for Arkivets arbejde i det forgangne år. Vi håber, at mange vil besøge os på Hornelund 27 1. sal, men også på vore digitale medier.

Loading