Skolen havde Historietime på Arkivet


56erne og deres lærer Rasmus Nielsen havde historietime på Arkivet.
Horne Sogns Historie er lang og spændende, men var den nu også så spændende at vi kunne underholde skolens 5. og 6 kl. også kaldet 56erne i en hel time, men det gik nu ikke allerværst.
Timens tema var. Horne Sogn før og nu. Andelsbevægelsen, Skoler, Forretningslivet i Horne. Landbrug og Foreninger i Horne + lidt mere. Alt ledsaget af billeder der passede til emnerne.
Mon nu også man kunne holde fokus, og ville der komme spørgsmål til disse emner, det kom der, vi var ikke mere end lige kommet i gang før der blev markeret, og mange gode spørgsmål skabte lige netop denne dialog som vi på Arkivet kunne ønske os.
Alle elever og lærer fik også set deres hjemsted. Formålet hermed var også at vi så kunne få opdateret evt. mangler i registreringerne.
Efter den aftalte time var der frikvarter og vi kunne siger tak for besøget med et ”Var det sjovt og interessant?” På elevernes reaktion med både klap, kram og knus kunne vi konstatere, at Arkiv – Skole samarbejdet er en god ting. Tak for det Horne Skole.
For Ref. Og billeder Leif Sønderskov

 

1,626 total views, 3 views today

Et dejligt bekendtskab med 120verne fra Horne Skole

Horne Skole ca. 1985
30 elever og deres lærer havde inviteret sig til et besøg på Sognearkivet, et besøg som var opdelt i 2 hold af 15.
Vi på Arkivet var spændte på om begge parter kunne havde fornøjelse af et sådan besøg. Det havde vi.
Eleverne og deres lærer havde bedt om en fremvisning af det arbejde som Horne Sognearkiv udførte for sognet, men også at fortælle eleverne hvad formålet med Sognearkivets registreringer betyder for dem.
120verne er jo i aldersgruppen 6 – 7 og 8 år, så vi var spændte på, hvad der kunne være relevant for dem, og om vi kunne nå hinanden i vore forskellige tankegange i fortællingen, her var den nutidige snak bedst, hvorimod snakken om eks. vis, at vi havde haft 3 skoler i Horne Sogn og 2 mejerier og mange butikker, næsten var sort tale for de unge mennesker.
Når snakket gik på Børnehaven, SFOen og Skolen så var vi på bølgelængde.
Spørgsmålene fra eleverne var også mest nutidige, og en enkelt elev undrede sig over at billederne vi viste ikke var i farver. Arkivet havde valgt 30 gamle billeder, heraf nogle af nyere dato, og som helhed havde vi ramt næsten rigtig, men også at der var plads til forbedring.
Vivi Strømgård og Annemie Sveiger som er elevernes kl. lærer takkede for en hyggelig, men også lærerigt bekendtskab med Horne Sognearkiv.
Skole – Arkiv samarbejde er jo en god forbindelse, og næste træf kunne jo være Sognearkivets ønske om at kunne se 6. klasses eleverne inden de forlader Horne Skole for at forsætte deres skolegang i Tistrup.
Ref. Og Foto Leif Sønderskov.
Billedserien er fra besøget

3,743 total views, no views today

Hornepostens maj nr. nu på gaden

I Hornepostens maj nr. kan Bla. læses om Horne Idrætsforenings program for Sportsuge 2018, men også mange andre informationer kan ses i den 44 sides store nr. Husk også på at du gennem Horneposten kan holde dig opdateret om hvad der sker i Sognet, men også i vid udstrækning at bakke op om arrangementerne.
Så husk lige at læse Horneposten. 
OBS. Horneposten afslører også i dette nr. at drengen som vi søgte navnet på i sidste nr. af Horneposten på forsidebilledet fra 1945, lige efter 2. Verdenskrig, er Ejlif Isaksen, som i dag bor i Varde.

Horneposten maj 2018 nr. 358 

859 total views, no views today

Evaluering på QR – Kode – Turen

Her på vej til Galgehøjen i Lervad

Turen blev på alle måder vellykket. 45 interesserede trodsede det varme vejr og tog cyklen/bilen som førte alle gennem et område i det nordlige sogn, som havde historisk betydning. “Den Levende Begravede Hest I Malle” – “Kræ’ Banks Hyw” i Bounum, og “Galgehøjen i Lervad” for til slut at høre historien om Peer Perchs dramatiske flyvetur til England under 2. Verdenskrig. Det foregik i Anlægget i Tistrup, hvor vi også nød aftenkaffen med kage fra Horne Hallens  Cafeteria.

Her evaluerede vi på turen og kunne konstaterer at alle var godt tilfreds, så det må vi gøre igen en anden gang. Horne Sogn har jo mange historiske steder, så vi takker for den store opbakning på førsteturen, og kan allerede nu love flere turer.

Vi genopfrisker lige turen i et galleri herunder.

 

 

 

 

181 total views, 1 views today

Cykel/Bilturen 15. maj

Stedet, hvor den levende hest blev begravet i Malle.

Cykel/Bilturen til Historiske steder i Horne er nu næsten klar, og de første spadestik er taget.

Dette indlæg er et forhånds indtryk/appetitvækker, til hvad der venter os. Vi har nu i lang tid forberedt os på denne tur, som vi forventer os meget af, eller sagt på en anden måde. Vi håber på fin opbakning, så hold jer ikke tilbage. Og som vi skriver i indledningen, så er det en Cykel/Biltur, Dvs. alle kan være med. Hvis man er til bilturen, og ikke selv har bil, kan man ringe til 24 61 55 50 Leif Sønderskov og bestille plads i én af de biler, der kører.

Turen starter fra Hallen, og er en guidet tur, og vi får alle historierne fra stederne, som er “Den levende begravede hest i Malle” “Kræ’ Bank’s Hyw i Bounum” og “Galgehøjen i Lervad” Aftenturen slutter i Anlægget i Tistrup, hvor Sognearkivet er vært til kaffe og kage og historien om Peer Perchs dramatiske flyvetur til England 19. okt. 1943.

 

2,133 total views, no views today

Hornepostens marts nr. er nu på gaden

Horneposten marts 2018 nr. 357

Hornepostens marts nr. har 44 sider og bugner med mange oplysninger. B.la. har Sognearkivet haft stor fornøjelse af efterspørgslen på Facebook om 1945 billedet af en Daimler, som er en engelsk krigskøretøj, og her set på Stadionvej i Horne. Disse engelske køretøjer var mange steder, og blev brugt til at ledsage de tyske soldater hjem til Tyskland efter krigen, og for at se om de havde afleveret deres våben. Drengen til højre på billedet er endnu ikke genkendt, men vi har flere bud, som nok skal føre til drengens navn. Vi kan endvidere oplyse at modstandsfolkene fra Horne deltog i denne mission. 

5,787 total views, no views today

Foråret er på vej

Nu hvor vi snart lægger vinteren bag os og glæder os til forårets komme, kan vi lige dvæle ved dette billede og nyde synet af vinterstemningen ved Kirkevad bæk.

Foto L. Sønderskov. 

2,244 total views, no views today

Ved Prins Henriks Bisættelse

 

 

 

Horne satte præg på prins Henriks bisættelse
Morten Lauridsen med rødder i Horne har skrevet en af de salmer, der tirsdag formiddag blev sunget i forbindelse med prins Henriks bisættelse.
Københavns Drengekor sang salmen Magna Mysterium, mens gæsterne ankom til kirken.
Værkets ophavsmand Morten Lauridsen er en af efterkommerne af Jensine og Laurids Pedersen, der boede to forskellige steder på Gunderupvej i Transbøl.
I forbindelse med efterårets kirkegårdsvandring blev historien om parret fortalt -et par, som havde 12 børn, hvoraf flere emigrerede til Amerika. Morten Lauridsen, 75 år, er oldebarn til parret og er nu professor ved komponistlinjen på et universitet i Californien. Ved kirkegårdsvandringen blev nogle af hans værker spillet i Horne Kirke.
HornePosten Bente Jacobsen

1,313 total views, no views today

Arkivets Årsberetning 2017

Årets gang på Sognearkivet 2017

Som indledning kan vi oplyse, at der er tilgået Arkivet 16 indleveringer i år, det er positivt.
Dertil kan siges, at vi gennem en periode har opfordret sognets foreninger til at indlevere deres arkivalier til arkivet, og her har vi særlig opfordret foreningerne til at indlevere deres møde- og generalforsamlingsreferater, som nu er digitale registreringer. Næsten alle foreninger fører ikke protokol længere, så hvis ikke vi på én eller anden måde får mulighed for at opbevare og gemme de digitale filer, kan foreningshistorien let gå tabt. Arkivet har erfaret, at det bliver en lang sejt træk, men vi er på vej. –
Sognearkivet håber faktisk på, at der kommer en landsdækkende ide til, hvordan det med regler bliver obligatorisk for sådanne registreringer.
I 2016 og 2017 har Arkivet fået 2 nye arkivmedhjælpere Bente Jakobsen og Eva Plauborg Pedersen, de skal hovedsagelig i gang med Arkibas5 registreringerne, som har været på standby et stykke tid.
Vi er også hele tiden i gang med digitaliseringen og opdatering intern, både med billeder og arkivalier.
Vi har købt plads i Dropbox og bruger udelukkende den som database i tiltro til, at Dropbox ikke ophører eller lukker, dog har vi sikret os mod dette, ved at vi én gang om måneden gemmer registreringerne på en ekstern harddisk.
Fordelen ved Dropbox er, at alle Arkivmedarbejdere er koblet på derhjemme, og kan derfor arbejde med opgaverne derfra.
Vi benytter os også af 4 digitale platforme. Horne – Varde Hjemmesiden – Sognearkivets Hjemmeside – ISSUU og Giv Det Videre, og vi vil også til at bruge Facebook fremover.
Alle har en historie. Må vi få din? Giv det videre! Sådan er overskriften på den landsdækkende hjemmeside ”Giv Det Videre”
Da denne ordning kom frem for godt et år siden, havde vi på arkivet puslet med de samme tanker, men nu havde vi faktisk en mulighed for at komme i gang. Ordningen forsætter hele 2018 og så langt er vi også med, men når ordningen slutter her, forsætter vi med at indhente historier med tilknytning til Horne Sogn, og vi vil derfor få en intern database i vores arkiv. Historierne vil blive behandlet i respekt til ophavsret og anonymitet, men vi håber alligevel at mange af historierne blive synlige på digitale medier. Bente Jakobsen er garant for dette arbejde, og tager gerne et interview om nødvendig.

Byvandring om Andelsbevægelsen

Arkivet har medvirket til udbredelse af Horne Sogns historie med en Byvandring i forbindelse med Horne Idrætsforenings Sportsuge, Her førte Keld Jochumsen os gennem Andelsbevægelsen. Det samlede ca. 35 deltagere. Menighedsrådet havde også bedt os, om vi kunne bidrage til en Kirkegårdsvandring, det ville vi gerne. Her formidlede Keld Jochumsen historien om den engelske flyofficer C. G. Smales begravelsesplads. Herefter var det Sognefoged Laurids Pedersen og hustru Jensines fredede gravplads, som blev centrum om Kjærgård Lauridsens familie historie frem til vor tid. Hen ved 50 personer deltog. –

 

Kirkegårdsvandring

Torvedag

Og som sædvanlig havde vi en stand ved årets Torvedag, hvor der var mange, der kikkede ind. 10 personer nød kaffe, rundstykker og sognehistorier til Arkivernes Dag den 11. nov.

Arkivernes Dag

Som noget helt nyt har vi et QR – kode projekt i gang. Første opgave var, at vi synliggjorde 10 af Horne Sogns historiske steder, som bliver fulgt op af guidet cykel/bil ture i 2018 til stederne.
Hvis der er opbakning til dette, vil projektet kører videre med flere QR – koder.
Det skal også nævnes, at Arkivet har haft en finger med i arbejdet til at Horne er blevet en Blomstrende Landsby i 2017, og her opnået 2 blomster.
Vi har også en del forespørgsler, her er det hovedsagelig slægtsforskning, der kalder på vores erfaring på området.
Vi får også helt undtagelsesvis effekter ind på Arkivet, som vi jo egentlig ikke må opbevare, men vi siger ikke nej, da det også har sogne historisk værdi.
Årsberetningen slutter med en solstrålehistorie, som er en længere historie, men her den korte version.
Fra U.S.A. kom et tipoldebarn til Sognefoged Laurids Pedersen. Arkivets guidede rundtur gav så mange minder og følelser til hende og familien, at hun efterfølgende har doneret 1000 dollar til Arkivet.
Arkivet har ved udgangen af 2017 6 medarbejdere.
Horne Sognearkiv,
Hornelund 27, 1. sal.
Horne
6800 Varde
Arkivets åbningstider er 1. og 3. tirsdag om måneden fra kl. 15 – 17. samt efter aftale.
Leif Sønderskov.

3,123 total views, no views today

1 2 3 4