Arkivets Årsberetning 2017

Årets gang på Sognearkivet 2017

Som indledning kan vi oplyse, at der er tilgået Arkivet 16 indleveringer i år, det er positivt.
Dertil kan siges, at vi gennem en periode har opfordret sognets foreninger til at indlevere deres arkivalier til arkivet, og her har vi særlig opfordret foreningerne til at indlevere deres møde- og generalforsamlingsreferater, som nu er digitale registreringer. Næsten alle foreninger fører ikke protokol længere, så hvis ikke vi på én eller anden måde får mulighed for at opbevare og gemme de digitale filer, kan foreningshistorien let gå tabt. Arkivet har erfaret, at det bliver en lang sejt træk, men vi er på vej. –
Sognearkivet håber faktisk på, at der kommer en landsdækkende ide til, hvordan det med regler bliver obligatorisk for sådanne registreringer.
I 2016 og 2017 har Arkivet fået 2 nye arkivmedhjælpere Bente Jakobsen og Eva Plauborg Pedersen, de skal hovedsagelig i gang med Arkibas5 registreringerne, som har været på standby et stykke tid.
Vi er også hele tiden i gang med digitaliseringen og opdatering intern, både med billeder og arkivalier.
Vi har købt plads i Dropbox og bruger udelukkende den som database i tiltro til, at Dropbox ikke ophører eller lukker, dog har vi sikret os mod dette, ved at vi én gang om måneden gemmer registreringerne på en ekstern harddisk.
Fordelen ved Dropbox er, at alle Arkivmedarbejdere er koblet på derhjemme, og kan derfor arbejde med opgaverne derfra.
Vi benytter os også af 4 digitale platforme. Horne – Varde Hjemmesiden – Sognearkivets Hjemmeside – ISSUU og Giv Det Videre, og vi vil også til at bruge Facebook fremover.
Alle har en historie. Må vi få din? Giv det videre! Sådan er overskriften på den landsdækkende hjemmeside ”Giv Det Videre”
Da denne ordning kom frem for godt et år siden, havde vi på arkivet puslet med de samme tanker, men nu havde vi faktisk en mulighed for at komme i gang. Ordningen forsætter hele 2018 og så langt er vi også med, men når ordningen slutter her, forsætter vi med at indhente historier med tilknytning til Horne Sogn, og vi vil derfor få en intern database i vores arkiv. Historierne vil blive behandlet i respekt til ophavsret og anonymitet, men vi håber alligevel at mange af historierne blive synlige på digitale medier. Bente Jakobsen er garant for dette arbejde, og tager gerne et interview om nødvendig.

Byvandring om Andelsbevægelsen

Arkivet har medvirket til udbredelse af Horne Sogns historie med en Byvandring i forbindelse med Horne Idrætsforenings Sportsuge, Her førte Keld Jochumsen os gennem Andelsbevægelsen. Det samlede ca. 35 deltagere. Menighedsrådet havde også bedt os, om vi kunne bidrage til en Kirkegårdsvandring, det ville vi gerne. Her formidlede Keld Jochumsen historien om den engelske flyofficer C. G. Smales begravelsesplads. Herefter var det Sognefoged Laurids Pedersen og hustru Jensines fredede gravplads, som blev centrum om Kjærgård Lauridsens familie historie frem til vor tid. Hen ved 50 personer deltog. –

 

Kirkegårdsvandring

Torvedag

Og som sædvanlig havde vi en stand ved årets Torvedag, hvor der var mange, der kikkede ind. 10 personer nød kaffe, rundstykker og sognehistorier til Arkivernes Dag den 11. nov.

Arkivernes Dag

Som noget helt nyt har vi et QR – kode projekt i gang. Første opgave var, at vi synliggjorde 10 af Horne Sogns historiske steder, som bliver fulgt op af guidet cykel/bil ture i 2018 til stederne.
Hvis der er opbakning til dette, vil projektet kører videre med flere QR – koder.
Det skal også nævnes, at Arkivet har haft en finger med i arbejdet til at Horne er blevet en Blomstrende Landsby i 2017, og her opnået 2 blomster.
Vi har også en del forespørgsler, her er det hovedsagelig slægtsforskning, der kalder på vores erfaring på området.
Vi får også helt undtagelsesvis effekter ind på Arkivet, som vi jo egentlig ikke må opbevare, men vi siger ikke nej, da det også har sogne historisk værdi.
Årsberetningen slutter med en solstrålehistorie, som er en længere historie, men her den korte version.
Fra U.S.A. kom et tipoldebarn til Sognefoged Laurids Pedersen. Arkivets guidede rundtur gav så mange minder og følelser til hende og familien, at hun efterfølgende har doneret 1000 dollar til Arkivet.
Arkivet har ved udgangen af 2017 6 medarbejdere.
Horne Sognearkiv,
Hornelund 27, 1. sal.
Horne
6800 Varde
Arkivets åbningstider er 1. og 3. tirsdag om måneden fra kl. 15 – 17. samt efter aftale.
Leif Sønderskov.

34 total views, 0 views today

Nyhed – QR-Koder

 

 

 

 

 

Sidste nye tiltag på Arkivet er QR-Koder

Men hvad er QR-Koder og hvad kan de bruges til.
Mange kender dem, men også mange kender dem ikke.
Måden at kommunikerer med hinanden på, er nu om stunder via mobilen.
Mobilen skal som udgangspunkt have en QR scanner app, men så ligger næsten hele verden åben for dig.
Men mindre kan jo også række, når det drejer sig om sognet, som du bor og virker i, for her kan du med mobilen scanne 10 seværdigheder i Horne Sogn.
I første omgang kan du på et ophæng i Horne Hallens foyer scanne dig til disse seværdigheder og se hvor i Sognet du kan finde stederne, som alle er et besøg værd.
I den kommende tid vil der også blive opsat QR-Koder ved/på stederne.
Sognearkivet har også planer om at arrangere guidet cykel/bil turer til foråret til disse historiske steder.
Dette tiltag er et tilbud til alle her vær boende, men også, eller måske især til dem som er ny eller nyere her i Sognet. Grib chancen med mobilen og kom tættere på det sogn som du forhåbentlig gerne vil bo og virke i.

Med denne oplysning og brug af QR-Koder, som et tilbud til sognets historie interesserede, vil Arkivet ønske alle en –

Glædelig Jul og et Godt Nytår, og tak for udvist interesse for Arkivets arbejde i det forgangene år.

2,848 total views, 0 views today

Børge Andersen i Radio Syd

Giv Det Videre

Herunder ligger Børge Andersens “Barndomsminder fra Bækhuse”
Disse erindringer har udløst én af “Giv Det Videres” præmier, og i den anledning blev Børge Andersen kontaktet af Radio Syd her til morgen. Morgen værterne Anette Johnsen og Anders Bonde var begejstret for Børges indlæg om barndommen i krigens tid og de første skoleår i Bækhuse ved Outrup.
Børge Andersen har i mange år arbejdet som frivillig på Sognearkivet i Horne. Lige i tiden er det aktuelt at skrive sin historie til “Giv Det Videre” og Børge løftede sløret for flere historier fra og om sit liv, som vi måske kan få glæde af, enten her på Arkivets Hjemmeside eller på “Giv Det Videre” 

 

 

 

 

Børge Andersen

 

 

2,681 total views, 0 views today

Arkivernes Dag

Som sædvanlig havde arkivet åbent på Arkivernes Dag.

Det blev også i år en stille formiddag hvor ca. 10 personer nød rundstykker og kaffe tilsat snak om svundne tider. Historien om  en politiker som på få dage klarede en anmodning om dansk statsborgerskab. Gensyn med gl. rationeringsmærker, og også et gensyn med mange gl. skolebøger og hæfter. Det blev også til en kik på før og nu billeder. Alt i alt en hyggelig formiddag.

Hygge omkring kaffebordet 

487 total views, no views today

Fra kl. 9 – 11.30 på Lørdag er Arkivet åbent

På Arkivernes dag den 11. nov. holder Horne Sognearkiv åbent fra kl. 9 – 11.30.

Vi byder indenfor til rundstykker og kaffe på kanden.

Dagens emne i år er “Giv Det Videre.”

Her vil vi orienterer om, og hjælpe dig i hvordan man skriver sin egen historie, eller dele af den. Det er så meningen at din historie kan lægges på hjemmesiden “Giv Det Videre,” eller også bare blive gemt på Sognearkivet til glæde for vore efterkommere. Du bestemmer selv.

Emne 2 er. “Før og nu billeder.”

Et eksempel på det kunne være denne.

Gl. Præstevej 93 ca. 1920 og så 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan også bare komme og få en snak om næsten alt omkring Horne Sogns historie, og alle er velkommen.

 

 

 

1,062 total views, no views today

Giv det videre. Alle har en historie. Må vi få din?

 

 

 

 

 

 

 

Denne overskrift er et tilbud til alle danskere.

Giv det videre er også en hjemmeside hvor man kan indsende sin historie i følgende kategorier.

Fritekst – Interview – Min Mor – Skolegang – Ferie – Før og nu – Video.

Hjemmesiden ”Giv det videre” har indtil nu ca. 465 indlæg i disse kategorier, så der er også plads til din historie.
Ordningen har en tidsbegrænsning, og slutter til 1. jan. 2018, så man kan godt nå at være med, men tiden er altså knap.

Horne Sognearkiv har allerede før denne ordning gået med de samme tanker, tanker som omfatter.
Alle har en historie, men hvordan får vi din?

Bente Jakobsen er i fuld gang med at udarbejde en plan for hvordan vi får din historie.
Planerne går ganske enkelt ud på at Bente henvender sig til alle forhenværende og nuværende Horne sogne personer.
Vi vil efterfølgende spændt følge udviklingen med alle de historier der kommer hjem til Arkivet, og om man tilkendegiver om historierne må offentlig gøres, eller skal ligge på Arkivet til senere brug.

Vi håber vores ide vil blive godt modtaget, ingen historie er for små, så alle kan være med. Vi tænker dog at en historie minimum er på én A4 side.

Her på Hjemmesiden under fanen Lokalhistorier ligger
ISSUU publikationer med netop sådanne historier, og foreløbig har vi her 52 store og små historier, og er hele tiden på vej med flere. Historierne har vidt forskellige størrelser og indhold, men kunne godt være kilden til inspiration for at skrive lige netop din historie.

Dette tiltag er for at sikre at Horne Sognearkiv forsat kan modtage, opbevarer og formidle historien til vore efterkommere.

Arkivet er behjælpelige med at fortælle hvordan du kommer i gang med skriveriet.
Derfor. Kom på Arkivet på Arkivernes Dag lørdag den 11. nov. 9 – 11.30

2,289 total views, no views today

Kirkegårdsvandring

Lidt under 50 mødte op til en vellykket Kirkegårdsvandring.

Horne Menighedsråd havde inviteret Sognearkivet til et arrangement som blev kaldt for en Kirkegårdsvandring.
2 gravsteder som lå overfor hinanden var hoved fortællingerne, den engelske flyveofficer G.C. Smale og Laurids Pedersens, de 2 gravsteder er fredede gravsteder, men siger vel egentlig ikke den almindelige borger ret meget.
Vejret viste sig dog ikke fra den gode side, så efter ca. 15 min. var vi nød til at tage plan B i anvendelse. Vi gik indenfor i Kirken.
Ved hjælp fra Power Point billeder gennemførte Sognearkivet ved Keld Jochumsen historien om Sognefoget Laurids Pedersen og hustru Jensines børn 12 i alt, hvor især 5 personer der var immigreret til Amerika tiltrak opmærksomheden og pludselig kunne vi mærke denne families interessante vingesus.
Sognearkivet søger navne på billedet hvor 6 personer står ved Laurids Pedersens og Hustrus gravsted 1924. De 4 vi kender er G.M. Lauridsen og hans hustru Nellie, Mejeribestyrer Thomas Madsen og hans hustru Laura Dusine. De 2 sidste kender vi ikke navne på. Står til højre på billedet

2,044 total views, no views today

Kjærgaard Lauridsen – En rigtig god historie.

 

Alle familier har en historie, men denne families historie er noget særlig.

Denne historie begynder lige her –
Hvor Jensine og Laurids Pedersen i 1849 flytter til Transbøl fra Kjærgård i Strellev med en lille dreng og pige. I perioden 1849 til 1872 bliver familien forøget med yderlige 10 børn, så der er 6 piger og 6 drenge, af dem immigrerer halvdelen til Amerika.
Denne spændende historie bliver kaldt til live med en Kirkegårdsvandring på Horne Kirkegård onsdag den 30. august kl. 19.00
Horne Menighedsråd har allieret sig med Horne Sognearkiv, der i små 2 timer byder på denne uropførelse og i øvrig eneste fremførelse. Derfor skal du møde op og få en bid at en spændende Lokalhistorie med oprindelse her fra Horne.
Denne historie vil handle om de personer fra Kjærgård Lauridsen familien som blev mest omtalt og kendt.
Historien byder også på en musikalsk oplevelse.
Menighedsrådet har bagt kage og brygget kaffe, som kan nydes ved arrangementet, hvor der i øvrigt er fri entre.

Ribe har historien om Jacob A. Riis.
Men her i Horne har vi historien om Jensine og Laurids Pedersen.

Dette billede fra 1924 er fra Laurids Pedersens og hans hustrus gravplads på kirkegården

1,005 total views, 0 views today

1 2 3