Månedens Billede

Månedens billede juli 2024

Langelændere drog vestpå

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Boesgaard-1-1024x600.jpegRigtig mange vestjyder drog i begyndelsen af 1900-tallet vestpå. De drog til Amerika for at prøve lykken, men nogle år før havde der været en ”indvandring” til Vestjylland. Det var langelændere, der søgte lykken vestpå som landmænd.  Flere gårde i Horne Sogn blev således overtaget af langelændere i slutningen af 1800-tallet.

Det er efterkommere af Jørgine og Christian Henriksen, der har gjort Horne Sognearkiv opmærksom på de mange langelændere i området. Ifølge dem kom familien Henriksen fra Nordenbro i den sydlige del af Langeland til Bjalderup i Horne Sogn ca. 1875 og købte i oktober 1876 to parceller fra Ølgod Præstegård for 3610 kroner, og her byggede familien en ejendom, som blev kaldt ”Christianslund”.

Af skødet fremgår det, at Jørgine og Christian Henriksen med deres tre børn boede i Horne Sogn, men det er ikke lykkedes at finde ud af, hvor de boede inden flytningen til Ølgod.

Baggrunden for vandringen fra Langeland til Vestjylland findes i landboreformerne, som dels ophævede stavnsbåndet, og dels ændrede ejerforholdene af gårdene, så fæstegårde, der hidtil havde hørt under godser eller større gårde, skulle sælges til fæstebønderne. På Langeland var Tranekær krongods med syv hovedgårde, og da hovedgårdene udvidede deres arealer ved at nedlægge de mindre gårde, mistede mange bønder muligheden for at blive selvejere.

De søgte mod vest, og i hvert fald tre gårde i Horne Sogn har været ejet af langelændere, ”Boesgaard”, ”Gunderup Østergaard” og ”Møllegården”.

Boesgaard

I 1856 rejste Morten Christiansen med sin familie, kone og to børn, fra Langeland til Malle og bosatte sig på gården på Mallevej 88. Morten Christiansen var født i Tryggelev ved Magleby i 1818, mens hans kone, Johanne Elisabeth Boesgård var født i Fodslette i 1830. Gården blev opkaldt efter hende, da den kom til at hedde ”Boesgård”. Gården var udflyttet fra Horne to år tidligere.

Parret kom fra små kår og havde ikke mulighed for at blive ”herre i eget hus”, på Langeland. Morten Christiansen havde deltaget i treårskrigen – 1848-1950 – og formodedes at have optjent en startkapital og lidt goodwill i tilgift til medaljen for deltagelse i det sejrrige udfald af krigen i Fredericia den 6. juli 1849.

Parret fik i alt 11 børn. En dreng, Mads, blev kun seks år, men barn nummer 11 født i 1874 fik også navnet Mads, og han overtog ”Boesgård” efter forældrene i 1898. Han cyklede flere gange fra Malle til Langeland dels for at gå på marked og dels for at besøge familie.

Han var en aktiv og hårdtarbejdende landmand, og i 1932 fik han og Karen af Foreningen af Jydske Landboforeninger medalje ”for landboflid”, og deres navne er påført mindestenen i Kongenshus Mindepark over de bønder, som opdyrkede den jyske hede. Opdyrkningen af heden foregik ikke kun omkring gården derhjemme. Mads opdyrkede flere gårde rundt omkring. Han døde i Malle i 1949, mens syv af hans søskende alle immigrerede til Amerika, hvor de døde. 

Mads og Karen fik i datteren Johanne, som blev gift med Anton Schønning Madsen. De overtog i 1936 gården og afhændede den i 1965 til sønnen Christian Madsen, der var gift med Krista.

Møllegården

Også ”Møllegården” i Bjalderup blev hjemsted for langelændere. Hans Mikkelsen fra Magleby på Langeland, født i 1831, og hans kone, Christine, født i Bjalderup i 1837, overtog gården i 1873, og her var Hans Mikkelsen møller indtil sin død i 1879. Christine fortsatte med mølledrift og landbrug med hjælp af sin ældste søn, Jens. De etablerede en købmandsbutik på gården, og det var forløberen for Bjalderup Købmandsforretning, som blev bygget i 1900, og som Jens drev i de første år.

Østergård

Endelig har også ”Gunderup Østergaard”, Gunderupvej 54, været i langelænders eje. Den var ejet i slutningen af 1800-tallet af Ernst Peder Kristian Larsen, der var født i 1828 i Fugsbølle på Langeland, og hans hustru, Karoline Hansen, født i 1818 i Humble på Langeland. De har formentlig overtaget gården omkring 1872, da den blev bygget.

Møllegården fra 1947 med rester af den gamle mølle forrest t.h.

Loading

Månedens Billede

Månedens Billede maj 2024

Gartner var også musiker

Huset på Stadionvej 20 i Horne var tidligere ramme om et gartneri med en del jord i ”baghaven”.
Det var Aage Thomsen, der drev gartneriet.
Han blev født på ”Den gamle gård” i Bjerremose og var søn af Lars Thomsen og Marie Margrethe Schmidt.
Aage blev i 1941 gift med Ane Kirstine Aae fra Bork. Vielsen stod i Nørre Bork Kirke og ifølge kirkebogen var Aage ”ungkarl og musiker”.
Parret boede i nogle år på Gunderupvej 6 i huset, der blev revet ned i begyndelsen af 1970erne. Huset var bygget i 1845 og rummede tre lejligheder. Smed Thomsen købte huset og byggede værkstedshal i 1973 på grunden.
I 1955 byggede Stinne og Aage huset på Stadionvej 20. Huset lå på en grund på 489 kvadratmeter, og bagved Stadionvej 20 var et jordstykke på 851 kvadratmeter. Det var afgrænset af Fabriksvej og digerne til Gunnar Thomsens marker nord og øst for byen. I huset blev kælderen indrettet med butik, mens jorden blev forsynet med flere drivhuse. Her etablerede Aage Thomsen et traditionelt gartneri med både blomster, bær og grøntsager. Nogle af produkterne blev solgt i butikken, og flere borgere i Horne kan stadig huske, at der blev solgt både blomster, friske jordbær og agurker.
Det var et typisk enmandsfirma, men i højsæsonen havde han lidt hjælp i gartneriet.
Ved siden af gartneriet var Aage Thomsen musiker. Han spillede sammen med sin søster, Thea Rasmussen, der var gift med Ejnar Rasmussen og havde kiosken på Stadionvej 14. De spillede til en række fester i nærområdet.
Aage Thomsen døde i 1969 og blev begravet på Horne Kirkegård. Stinne Thomsen blev boende i huset indtil 1984, da uddelerparret Gudrun og Axel Pedersen overtog det. Da flyttede Stinne Thomsen til København, hvor hendes to børn, Kirsten, født i 1943, og Frantz, født i 1945, boede.
Da Gudrun og Axel overtog huset, var der ingen spor af butikken i kælderen, men der var stadig et drivhus i haven, som parret brugte i de første år.
Det store areal, som blev brugt til gartneriet, blev hovedsageligt solgt til Strangko, der flyttede til byen i 1962 og i de følgende år udbyggede med flere haller på gartnerjorden.

Stinne og Aage Thomsen boede i nogle år i huset på Gunderupvej 8, inden de flyttede til Stadionvej. Huset er revet ned.
Bag Strangkos hus på Stadionvej ses omfanget af gartneriet. Billedet er fra 1958

Loading

Mindeord over Leif Sønderskov

En af sognets kulturbærere er gået bort.

Leif Sønderskov døde tirsdag den 2. april efter længere tids sygdom. Han sov stille ind blot to dage efter, at han fyldte 81 år. 

Leif Sønderskov har om nogen sat sit præg på kulturlivet i Horne. Han var foreningsmand med stort F. Leif var involveret i mange af sognets foreninger – som formand, fodboldspiller, håndboldspiller og amatørskuespiller i Horne IF, som konferencier ved sogneforeningens torvedage, som frivillig ved byggeri af både klubhus og Horne Hallen, som medlem af grupperådet for spejderne, som medlem af redaktionen for Horne Posten fra første udgave i 1973 til sin død, og som arkivleder for Horne Sognearkiv, hvor han delte ud af sin store viden om sognet og bidrog med en imponerende hukommelse om stort og småt.

For Leif var det rigtige liv at leve foreningslivet. Derfor gav han meget af sig selv til foreningerne, men han fik også meget tilbage. Han nød i fulde drag at være en del af fællesskabet og kunne fortælle sjove episoder fra diverse fodboldkampe på en måde, så tilhørerne følte, at de selv havde været der. Han kunne også genspille og ikke mindst gensynge mange af de roller, han havde på friluftsscenen.

Når han skulle vælge nogle af de største oplevelser, vendte han ofte tilbage til 1974-1975, da han var tømrer i Umanak i Grønland, til 1968, da han var målmand på fodboldholdet, der blev jysk mester i serie 4, tiden som skribent for Ekstra Bladets skolefodboldturnering og arbejdet med at føre Horne Sognearkiv ind i den digitale verden.

Hans store engagement og aldrig svigtende lyst til at bidrage til trods havde familien altid førsteprioritet. Hans tre børn, Christina, Thomas og Lisbeth, kunne altid regne med ham, og han fulgte dem tæt i såvel deres barndom- og ungdoms fritidsinteresser som i deres gøremål i deres voksenliv.

Han blev alene med dem, da den yngste var fem år, men han fandt igen tosomhedens lykke, da han for godt 30 år siden fandt sammen med Mary.

Leif Sønderskov var født i Tønning ved Brædstrup, men flyttede som et-årig med familien til sin mors fødegård i Kirkevad, og han kom til at leve det meste af sit liv i Horne kun afbrudt af to år på Grønland og en kort periode på Sjælland, da han var montør for HTH.

Han blev uddannet som tømrer i Alslev og arbejdede som svend i nogle år hos Niels Urup i Horne, inden han blev ansat på HTH, hvor han afsluttede sit aktive arbejdsliv.

Leif efterlader sig ved sin død Mary og sine tre børn med deres familier.

Æret være Leifs minde. 

Loading

Månedens Billede marts 2024 – Industrieventyret i Horne

Det begyndte i 1960 og sluttede i 2014, men i de 64 mellemliggende år satte Strangko A/S sit tydelige aftryk på Horne Sogn.

Malkemaskinfabrikken blev grundlagt i 1930 af Adolf Strange-Hansen i Kgs. Lyngby. Han lancerede de første malkemaskiner i Danmark af mærket Benzona fra Amerika. I 1937 kom sønnen Poul med i firmaet, som voksede med flere produkter til kvægbrug.

Da køerne flyttede vestpå, fulgte Strangko A/S med. I 1960 købte Poul Strange-Hansen de bygninger på Stadionvej 16, som Peter Norup havde drevet installationsforretning fra.

Produktionen af drikkekar blev flyttet straks, og i 1962 fulgte malkemaskinerne med. Dermed var hele Strangko flyttet til Horne.

Tilsyneladende var Poul Strange-Hansen tilfreds med flytningen. I hvert fald sagde han gerne, at han kunne få tre arbejdere i Horne for den samme løn, som han skulle give to i København. Men ikke nok med det, to arbejdere i Horne bestilte lige så meget som tre i København.

I 1963 fulgte familien med fra København, og Inga og Poul købte en gård ved Alslev Mølle. Her havde de i begyndelsen otte køer, som de var fælles om at malke, og her kunne de afprøve nye produkter, inden de blev sat til salg.

Gården hed egentligt ”Stanstorp” efter den gård, som Pouls far på et tidspunkt havde i Sverige, men den blev i daglig tale kaldt ”forsøgsgården”. Da Inga Strange-Hansen solgte den i 1989, året efter Pouls død, var der 100 køer.

Strangko udvidede produktionen i Horne til udover malkeanlæg og drikkekar også at omfatte udmugningsanlæg, og senere var virksomheden først med elektronisk pulsering, lette malkesæt, vægophængte malkestalde og sildebens-malkestalde samt automatiske aftagere til både malkestalde og bindestalde.

Mange af egnens husmænd fik arbejde på fabrikken, og senere blev det også en attraktiv arbejdsplads for sognets kvinder. Antallet af medarbejder gik op og ned, men i gode tider havde op mod 80 unge og ældre, faglærte og ufaglærte Strangko som arbejdsplads.

Poul Strange-Hansen støttede på mange måder lokalområdet både med sponsorater og hjælp til f.eks. trykning af Horne Posten og kopiering for foreningerne.

Han havde også blikket rettet mod udlandet, og ved 75-års jubilæet i 2005 havde Horne-virksomheden eksport til mere end 40 lande. Når firmaet havde besøg fra udlandet, blev et flag fra landet hejst ved virksomheden, så Horne-borgerne kunne følge med i, hvor der nu var besøg fra, hvis man ellers kunne genkende flaget.

Poul Strange-Hansen havde før sin død ansat Per Allerød som direktør på Strangko. I januar 1994 overtog Per Allerød fabrikken, men solgte samtidig halvdelen til Søren Hjelm-Nielsen. I 2000 solgte Per Allerød sin andel til det hollandske firma Trake, som Søren Hjelm-Nielsen igen købte ud i 2002. Søren Hjelm-Nielsen solgte fabrikken i 2007 til det amerikanske firma BouMatic med europæisk hovedsæde i Belgien, og i 2012 blev navnet ændret til Boumatic.

Med produktionen samlet i Horne blev pladsen efterhånden for trang, og bygningerne i Horne var nedslidte. Derfor købte virksomheden nogle store fabriksbygninger i Skjern i 2014 og tog dem i brug i løbet af 2015.  Dermed sluttede industrieventyret i Horne, men der er stadig liv i bygningerne på Stadionvej. De blev i 2015 solgt til Søren Hvidbjerg, Ølgod. Han etablerede Horne Erhvervspark med udleje til flere virksomheder, og sådan er det stadig. Horne Erhvervspark blev i 2021 solgt til et Esbjerg-selskab, som i 2022 videresolgte bygningerne til MP Ejendomme.

Loading

Årets Kirkegårdsvandring 2023

Indledning og optakt til Kirkegårdsvandringen

Tak til Menighedsrådet og Horne Kirke som nu lægger rum og gravsteder til den 7. Kirkegårdsvandring i rækken.

I år skal vi høre om Østergaard – Horsbøl familien og om hvad deres familier har betydet for Horne Sogn.

Det hele starter her ved Horne Kirke, hvor vi besøger gravstederne og hører den korte version om familierne.

Derefter gå vi ind i Kirken og får nogle af de mange historier som familierne gemmer på, ledsaget af billeder i en PowerPoint fremvisning.

Alt dette bliver præsenteret af Keld Jochumsen, som også vil fortælle udvalgte historier.

Vi kan se som ved tidligere år, at der er mange der støtter op om arrangementet, men også, at der blandt tilhøreren er kommet mange, som har en relation til Østergaard – Horsbøl familierne. (Der var vel omkring 20 personer.)

Aftenen slutter med kaffe og kage.

Så vil jeg overgive ordet til dig Keld.

Evaluering.

Vi startede præcis kl. 19. – Gik ind i Kirken ca. 19.20.

Vi var klar til aftensang kl. 20.30 hvorefter menighedsrådet serverede kaffe med kage.

På billedet inde fra kirken kan jeg tælle 58 personer, så det er altså der reelle antal til årets Kirkegårdsvandring.

Der kom mange positive tilkendegivelser, og Arkivet blev rost for fremførelsen og fortællingerne om Østergård – Horsbøl familien. (Keld Jochumsen.)

Der var også nogen der udtrykte, at det er da godt at der er nogen der har skrevet erindringer og andre historier ned, for ellers kunne man da ikke gennemfører en Kirkegårdsvandring.

For se det har man jo ret i, for vis ikke der var skrevet noget ned til de mange historier, kunne man jo ikke viderefortælle det.

Bente har skrevet følgende om årets Kirkegårdsvandring

Kirkegårdsvandringen 2023
Horsbøl og Østergård var en succes

I 2017 blev den første kirkegårdsvandring gennemført i et samarbejde mellem Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv. Da regnede det kraftigt, men de følgende fem blev gennemført i lunt vejr. Og sådan var det også ved årets kirkegårdsvandring, som endnu engang samlede masser af mennesker. 57 borgere fulgte Keld Jochumsen rundt på kirkegården for at se gravsteder tilhørende familien Østergård fra Hornelund og familien Horsbøl. Blandt deltagerne var mange fra de to familier, som efterfølgende kunne tilføre nye oplysninger til de mange gode historier og billeder, som Keld Jochumsen fortsatte aftenen med inde i kirken.

Østergård har i mange år spillet en fremtrædende rolle i sognet. Gården har været i slægtens eje i nu 10 generationer, og tilhørerne hørte om tre af dem – Jes Christensen Østergaard, Hans Østergaard og Jes Kristian Østergård.

Den anden familie i fokus, Horsbøl, havde også sine rødder i Østergaard-familien, nemlig Bodil, søster til Hans Østergaard, der blev gift med Anders Horsbøl. Parret fik 10 levendefødte børn, hvoraf flere slog sig ned i Horne.

Der blev fortalt om Landerupgård-drengene, Sankt Hans-fester, guldfund, Bodils meget detaljerede barndoms- og ungdomserindringer, hårde tider for Horsbøl i 30ernes krise, gode tider i Tistrup og cykelture af Bodil i en høj alder. Beretningerne om de to familie grene blev krydret med personlige fortællinger, som gav et ekstra perspektiv på familiernes forhold.

Da kaffen med hjemmebag blev serveret, gik snakken lystigt på kirkebænkene om Østergård, Horsbøl og sognets øvrige anliggender.

Tekst: Bente Jakobsen. Foto: Leif Sønderskov.

Loading

Årets Kirkegårdsvandring 2023

I år skal vi høre om Østergaard – Horsbøl familien og hvad deres familier har betydet for Horne Sogn.

Arrangementet er et fælles projekt med Sognearkivet og Menighedsrådet.

Det hele starter ved Horne Kirke kl. 19 onsdag den 23. august, hvor vi besøger familiernes gravstedet og hører den korte version om familierne.

Derefter gå vi ind i Kirken og får nogle af de mange historier som familien gemmer på, ledsaget af en PowerPoint fremvisning..

Vi håber som ved tidligere år, at der er mange der støtter op om arrangementet, men også at der blandt tilhøreren kommer dem som har en relation til Østergaard – Horsbøl familierne.

Aftenen slutter med kaffe og kage.

Horne Menighedsråd og Sognearkivet.

Loading

1 2 3 12