Kirkegårdsvandring blev en succes

Kirkegårdsvandringen startede på Kirkegården

Da Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv for sjette gang slog lågerne op til en kirkegårdsvandring, var der igen stor tilstrømning. 55 borgere deltog, solen stod højt på himlen, og det lykkedes at få teknikken til at virke, så grundlaget for en succes var i orden.
Keld Jochumsen fortalte ud fra en række gravstene om Frahm-familien og om borgere med rødder i den gamle Moesgård. Derefter fandt alle deltagere plads i kirken for at høre dels om familien Frahm på Linding Mølle og om dobbeltgården i Moesgård.
Den store gård var fra 1740 delt i to fæstegårde, som blev købt af fæstebønderne ved stavnsbåndets ophør i 1788. Gården blev adskilt i 1869, og der blev bygget fire gårde, Ølgodvej 75 i 1868, Moesgårdvej 13 i 1872, Moesgårdvej 12 i 1875 og Moesgårdvej 4 i 1880-1890. Vi kom også omkring konseilspræsident I.C. Christensen, Albertiskandalen og en gårdslagter, inden Frahm-familien overtog lærredet.
Leif Sønderskov fortalte om Linding Mølle, der i fire generationer var i Frahm-familiens eje fra møllebygger Hans Jørgen Frahm fra Gottorp i Tyskland, der købte Linding Mølle i 1876 over Vilhelm Frahm og Hans Jørgen Frahm til Egon Frahm, der købte møllen i 1980 og netop har solgt den. Familien omfattede også smed i Bjerremose i mere end 50 år, Peder Frahm, og tømrermester Horne, Jeppe Frahm.
Der var repræsentanter for såvel Moesgård som Frahm-familien, som kunne supplere sognearkivets oplysninger, inden Horne Menighedsråd var vært ved kaffe og hjemmebag. Og så gik snakken lystigt på kirkebænkene.

For Ref. Og Foto: Bente Jakobsen – Niels Trasborg og Leif Sønderskov

 

Loading

Moesgård og Frahm er i centrum

Når Horne Menighedsråd i samarbejde med Horne Sognearkiv byder på en kirkegårdsvandring

mandag den 29. august kl. 19.00

I Horne Kirke, er to familier på programmet.

Det er dog lidt af en underdrivelse, da deltagerne skal høre dels om familien Frahm og dels om Moesgård, der tidligere var en dobbeltgård med flere familier.

Moesgård har været en kapellangård med fæstebønder – en gård, hvor en eventuel præst i Horne skulle bo, hvis pastoratet Horne-Thorstrup fik to præster. Det skete ikke, og derfor fik fæstebønderne lov til at købe gården, som siden er udstykket i fire ejendomme, som blandt andet har været ejet af familien Rasmussen – Eva Hansens familie, og af familien Schmidt med Holger som sidste led.

Familien Frahm tog sit udspring i Linding Mølle og foruden møller og landbrugere, bestod familien også af håndværksmestre med værksteder i både Horne og Bjerremose.

Aftenen vil forløbe efter samme skabelon som tidligere kirkegårdsvandringer, nemlig en rundtur på kirkegården til nogle af de omtalte familiers gravsteder og derefter med billeder og fortælling inde i kirken, inden aftenen slutter med kaffe.

Årets Kirkegårdsvandring er den 6. i rækken.

 

Loading