Samlinger

Horne sognearkiv har følgende fysiske samlinger

Den første samling kalder vi for mapperegistreringer, som er lagt i arkivæsker med nummer og efterfulgt af antal æsker A – B – C – osv. Alle disse æsker stå på hyldeafsnit til venstre. Ses herunder med nr. og navn.
Alle disse samlinger er kun tilgængelige for besøgende.
Hvis man har behov for oplysninger fra disse samlinger, er man velkommen til at aflægge os et besøg, og få en snak om indholdet. Det er også vigtig hvis nogen har yderlige tilføjelser hertil, så Arkivet får det med i samlingen.
PS. Samlingerne vil på sigt blive synlige på Arkiv.dk med relevante overskrifter af indholdet.

1: Bjerremose Indkøbsforening. 5 æsker.

2:  Bounum Skole. 5 æsker. 

3: Horne Thorstrup Ejendomsskyld. 5 æsker.

4: Aspgaard Andelsmejeri. 3 æsker + 1 ringbind

5: Hornelund Andelsmejeri. 5 æsker + 1 ringbind.

6: Brandprotokol m.m. 1 æske.

7: Horne Kontrolforening. 1 æske

8: Horne Ungdomsforening. 2 æsker.

9: Horne Borgerforening – Sogneforening. 3 æsker.

10: Horne Gymnastikforening. 3 æsker + 1 taske.

11: Horne Afholdsforening. 1 æske.

12: Horne Foredragsforening.1 æske.

13: Horne Skole. 3 æsker.

14: Horne Ndr. Transformartorforening. 3 æsker.

15: Tistrup m. fl. sognes Brandforsikring. æsker.

16: Aspgård Lokalforening. 1 æske.

17: Aspgård Brugsforening. 1 æske.

18: Horne Husholdningsforening. 3 æsker.

19: Horne – Thorstrup Hjælpekasse. 1 æske.

20: Bounum Smedje. 3 æsker.

21: Malle Plantage. 1 æske.

22: Dansk Andels Ægexport. 1 æske.

23: Horne Kloakselskab 1924. 1 æske.

24: Horne Venstreforening. 1. æske.

25: Forretningsprotokol for Skrædderforretning Mads Madsen. 1 æske.

26: Horne – Thorstrup Sygeplejeforening. 1 æske.

27: Stavskær – Gunderup Kvægavlsforening. 1 æske.

28: Horne Husmandsforening. 1 æske.

29: De Blå Pige Spejdere. 1 æske.

30: Horne Skytteforening. 1 æske.

31: Horne Vandværk. 1 æske.

32: Horne Kommune. 2 æsker.

33: Horne Jagtforening. 1 æske.

34: Vardeegnens Kartoffelsektion. 1 æske.

35: Horne Idrætsforening. 9 æsker + 7 ringbind

36: Horne Kirkegård. 2 æsker.

37: Stundsig Skole. 1 æske.

38: Aviser 10 ks. bl.a. Krigen. 11 æsker + ringbind.

39: Horne Sogns Kartoffelkogerforening. 1 æske.

40: Horne Frost Box. 1 æske.

41: Horne Sangkor. 1 æske.

42: Horne Ungdomsklub. 2 æsker.

43: Horne Havekreds. 1 æske.

44: Horne Brugerråd 1994 – 2007. 2 æsker.

45: Familie og Samfund. 1 æske.

46: Horne Legestue. (Mange billeder uden navn) 1 kasse.

47: Horne Brugsforening. 5 æsker.

48: Maskintilsyn. 1 æske.

49: Kirkebogsafskrifter 1734 – 1900. 7 æsker.

50: Sækbæk Kro. 1 æske.

51: Hornelund Plejecenter. De gamles Hjem. 3 æsker.

52: Horne Pensionistforening. 1 æske.

53: Landbrugets Sammenslutning. 1 æske.

54: Horne Idrætspark. 2 æsker.

55: Horne Kro. – Horne Afholdshjem. – Horne Afholdshotel. 1 æske.

56: Horne Hesteforsikring. 1 æske.

57: Horne – Tistrup KFUM Spejdere. 11 æsker.

58: Bjalderup Købmand. 1 æske.

59: Horne Sogneforening. 1 æske.

60: Hornelund Foderstofforening. 1 æske.

61: Stundsig Købmandshandel. 1 æske.

62: Horne Kroket. 1 æske.

63: Horne Vandkraftværk Hornelund. 1 æske.

64: Hornelunds Venner. 1 æske.

65: Horne Smedje og Maskinforretning. 1 æske.
66: Varde Kommune. 1 æske
67: Horne Aftenskole. 1 æske.
68: Horne Torvedag. 2 æske.
69: Krigen og modstandsbevægelsen. 1 æske.
70: ?? Nr. Ledig
71: Horne Støtteforening. 1 æske.
72: Østergaard, Hornelund 63. 1 æske.
73: Hindsig Mergelselskab. 1 æske.
74: Sangbøger m. m. 1 æske.
75: Horne Missionshus. 1 æske.
76: Diverse gamle bøger. 1 æske.

 

På reolens højre side. Bøger. Hæfter. Private papirere Erindringer. Billeder m.m.

Registreringerne som til stadighed er under redigering og placering, står i alfabetisk orden.

Arkivet har alle de arkivalier, som herunder er beskrevet. 

Hylde nr. 1.

Anne Sørine. Skibsforlis 1986.
Billeder fra Horne ikke registreret.
Billeder ikke registreret.
Bollerup, Jensen, Jens. Fortællinger.
Christensen, Jes og Berbara Pallesdatter.
Christensen, Larsen, Peder. Hornelund.
Christiansen, Olav. Hornelund.
Folketælling Horne 1880 – 1890 – 1901 – 1911 – 1916 – 1921.
Frandsen, Ingvard, Horne.
Haahr, Margrethe, Bjalderup.
Hansen, Jørgen. Slægtebog 1 -2 
Hansen, Martin. Stundsig, Gl. Landevej.
Holm, Pagaard Kristian. Bounum.
Hindsig Mergelselskab.
Horne Andels-Seminarer.
Horne Biavlerforening 1915 – 1955.
Horne Gl. Fæstebreve.
Horne Sogns Protokol.

Hylde nr. 2

Horsbøl, Jens. Bounum. Krigen 1864 – Billeder af Jens Horsbøl og Kone + Breve.
Jensen, Busk, Ejvind. Horne Skole.
Jensen, Busk, Ejvind. Flystyrt.
Jensen, Erling Lund. Gl. Præstevej 69. Mange Sange – Breve, m.m. (2 kasser)
Jensen, Hans. Mallevej 40.
Jensen, Josiasen Jens. Lervad 43.
Jeppesen, Jørgen. Gl. Præstevej 73 (Erindringer.)
Jessen, Linding, Jens. Gunderup.
Jordfordeling Bjerremose.
Kirkegårdsbøger.
Lauritzen, Magdal. Engkanten 1 A.
Lauridsen, Lauride, Bjerremosevej 49.
Lindvig, Margot (Musse) Bounum. Mærkedage. Ca. 800 udklip.
Lumholdt, Bruun, Solveig, Vandborg, Anne Lise, Sørensen, Anders. Dagbogsblade år.
Lund, Pedersen, Thomas, Gl. Landevej114.
Madsen, Anton, Malle.
Madsen, Hans Harck, Sdr. Mallevej 65 + Arne Harck Madsen.
Madsen, Olav – Kathrine Damgård.
Madsen, Urup, Niels. Stadionvej 3.
Mortensen, Niels Kristian.
Nielsen, Ansgar, Bounumvej 6.
Nielsen, Berna, Bounumvej 6.
Nielsen, Erna Vig.
Nielsen Kurt Vig.
Nørholm Gods.
Olesen, Jens. Eskesen, Andreas, Larsen, Henning.

Hylde nr. 3

Pallesen, Jes. Erindringer, Hornelund 55.
Pallesen, Jes. Hornelund 55
Pallesen, Jes. Hornelund 55
Pallesen, Kristian. Hornelund 55.
Pallesen, Thomas. Mallevej 70 – Regnskabsbog.
Pedersen, Hans Thomas. Dagbøger.
Pedersen, Niels Kjærgård. Fruerlundvej 12.
Pedersen, Laurids. Sognefoged, Gunderupvej 33.
Rasmussen, Jørgen. Bounum.
Ruhe Rikke. Foreningsarbejde.

Hylde nr. 4

Skattelister, Horne.
Schmidt, Uhre Anne.
Stephensen Hansen, Peder. – Pedersen, Hans Thomas.
Sønderskov, Leif. – 5 stk. skolehæfter.
Sørensen, Ane Kirstine, Horne.
Sørensen, Maren, Horne.
Tarp, Poul. Hornelund 50.
Thomsen, Thorvald (Pottemand.) Thorstrupvej. Familiebilleder.
Vardesyssel af Gert Ravn, Oksbøl.
Østergaard, Hans. Hjemmeværn. m.m.
På øverste hylde. – Nielsen, Kaj. 1 stor æske med 6 scrapbøger fra Kajs tid i Varde byråd, Først som Kulturudvalgsformand og senere som borgmester.
Uregistrerede hæfter. – Niels Stokholm Kristiansen. Breve fra Amerika.
Arkivet har også en del bøger med tilknytning til sognet. Alfabetisk registreret.
Ligeledes har arkivet alle Hornepostner fra starten 1971. frem til i dag.
Arkivet har endnu ikke alle registreringer på plads, men vi arbejder på sagen.
Alle indleveringer skal først behandles og soteres inden registrering.

 

Bøger på hylderne

Andelskasserne gennem 50 år (1966) (Fortællinger)
Arkiv – pas på papiret 2004 (Arkiver)
Arkiv – vi passer på historien, undersøgelse af lokalarkiver, 1997 (Arkiver)
Arkiver i Ribe Amt, 1998 (Arkiver)
Arkiverne i samfundet 1987 (Arkiver)
Arkivvejviser 2007 (Arkiver)
Bestillingsmandsbog med navne på medlemmer af nævn og kommissioner (1966-1970) (Ribe Amt)
Bibel (1869) (Kirken)
Biblen (1876) (Kirken)
Biblen (1884) (Kirken)
Biblen (1944) (Kirken)
Billedhistorier fra Ribe Amt (1992) (Ribe Amt)
Blade af vort sogns krønike fra Sem, (1969) (Fortællinger)
Borgernes Billedbog, om Varde, 1992 (Varde)
Brugsforeningsbevægelsen 1866-1920 af Flemming Just (Ribe Amt)
Dagbogsblade 1939-1945 af Sofie Amalie Høgsbro Østergaard (1981) (Fortællinger)
Danmark i krig, samling af materiale til skolebrug, Ejvind Busk Jensen, 1985 (Dansk Historie)
Danmarks Historie af A. Fabricius, to bind, (1915) (Dansk Historie)
Danmarks Kommunale Forvaltning, to bind, Ringkøbing og Ribe Amter samt staten, København og Frederiksberg (1929) (Dansk Historie)
Dansk Bondeliv navnlig i Vestjylland (1899) (Landbrug)
Dansk Byggesæt 1792 og 19 (Dansk Historie)
Dansk Kirkestat bind 1 (1934) (Kirken)
Danske gårde i tekst og billeder Bind 1, 2A og 2B (1991-1993) (Dansk Landbrug)
Danske Landsbyer af Erland Porsmose (2008) (Dansk Historie)
De kom og de blev, om indvandrere i Ribe Amt i 1850-2005 ((2005) (Fortællinger)
Den hellige enfold af Niels Hoffmeyer (1911) med navne på lånere (Fortællinger)
Det danske landbrugs maskinbog (1941) (Dansk Landbrug)
Det nye testamente, (1893) (Kirken)
Fra rationeringer til velstand, billede af Danmark i 1950erne (Dansk Historie)
Fri Ungdom om det folkelige ungdomsarbejde, tre bind, (1944) (Idræt)
Gemüse fortæller om krigen, af Sofie Amalie Høgsbro Østergaard (1982) (Fortællinger)
Gyldendals amtskort over Ribe Amt (Ribe Amt)
Han og Hun, fortælling af Kristoffer Janson, (1892) (Fortællinger)
Historier fra Ribe Amt, 25 års jubilæum for arkiverne, (2004) (Arkiver)
Historisk Samfund, register til årbøger 1903-2002 (Arkiver)
Hvem forsker hvad 1996-1998 (Arkiver)
Håndbog i lokalhistorie, 1991 (Arkiver)
Idræt, to bind, (1943) (Idræt)
Jysk Fodbold i fortid og nutid, to bind (1950, 1953) (Idræt)
Kirke og Sogn i fortid og nutid (1954) (Kirken)
Kirkebog Janderup-Billum, fødte og døbte 1637-1767 (Kirken)
Kirkehistorie for børn (1901) (Kirken)
Kirker – Horne, Thorstrup, Hodde, Tistrup (Kirken)
Kort som kilde, Peter Korsgaard, 2006 (Arkiver)
Landboernes Vejviser over Danmark (Landbrug)
Landbrugets ordbog, to bind, (1951) (Landbrug)
Livsvilkår i en landsby i 1788, af Ejvind Busk Jensen, 1988 (Fra andre sogne)
Lokalhistorisk journal, Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver, 1974-1986, 1989 (Arkiver)
Lokalhistoriske Arkiver, A. Strange Nielsen, 1972 (Arkiver)
Lommebog for landmænd, tre bind, 1926, 1928, 1935) (Landbrug)
Mark og Montre, 1978-1979, 1981-1982, 1984-1987 (Arkiver)
Med jyske øjne, en krønike om Jyske Bank 1967-1992 (1992) (Fortællinger)
Mejeri, Dansk Andels Smøreksportforening, 1895-1945 (1945) (Landbrug)
Mejeri, Fra det gamle mejeri om Hjedding (1982) (Landbrug)
Mejeri, Før og Nu i Bramdrupdam, om Hans Vad, mejerist fra Kirkevadgård, side 86, (Landbrug)
Mejeri, Ribe Amts mejeriforening 1894-1944, (1944) (Landbrug)
Mejeri, vedtægter for Mejeriselskabet Danmark, (1964) (Landbrug)
Mejerier og mejeriorganisationer (1926) (Landbrug)
Mejerier, De samvirkende Jyske Mejeriforeninger 1895-1945 (1945) (Landbrug)
Mit liv i år 2000, samlet af Esbjerg Byhistorisk arkiv (2000) (Fortællinger)
Mit livs vej af V. Brücker (1925) med navne på lånere (Fortællinger)
Nordens Ungdom, tre bind, (1948) (Idræt)
Pelle Erobreren, roman af Martin Andersen Nexø, (1915) (Fortællinger)
Ribe Amt, historier uden for dagsordenen, 2002 (Ribe Amt)
Ribe Amts Lokalhistoriske Arkiver 1984 (Arkiver)
Ribe Amt, årsskrift, Historisk Samfund, 1946-1950, 1952-1953, 1956-1959, 1971-1977, 1981 (Ribe Amt)
Ribe Amts Gymnastikforenings Jubilæumsskrift, 25 år, (1954) (Idræt)
Ritualer over dåb, nadver og vielser (1936) (Kirken)
Slægtsbog om Anders Hansen og Gamle Niels Andersen, Janderup, tillæg 1947-76 (Fra andre sogne)
Taler af Johannes Riis gennem 13 år, (2009) (Fortællinger)
Thorstrup Sogn i fortid og nutid af Svenning Olesen og Ejvind Busk Jensen (2012) (Fra andre sogne)
Thorstrup Sogns skolevæsen fra reformationen til 2001 ((2001) (Fra andre sogne)
Udvalgte værker af Poul Martin Møller (1912) (Fortællinger)
Varde By og Omegn, 100 fortællinger, (2012) (Varde)
Varde i Billedkunsten 1912-1987 (1987) (Varde)
Varde Landsogn i 1900-tallet, (2001) (Varde)
Verdens Børn, roman af Paul Heyse, (1912) (Fortællinger)
Vestjyske Fortællere, 2010 (Fortællinger)
Vort Sogns Historie, Salomon Frifelt, to bind, (1951) (Øster Horne Herred)
Øster Herred Landboforening 1895-1970 (Landbrug)
Øster Herreds Landboforening i 100 år (1895-1995) (Landbrug)
Øster Horne Herred af H.K. Kristensen (1944) (Øster Horne Herred)
Øster Horne Herred under forvandling, til skolebrug, af Ejvind Busk Jensen, 1986 (Øster Horne Herred)
Årbog Varde Museum og Ringkøbing Skjern Museum, 2012 (Varde)

Arkiver

Arkiv – pas på papiret, 2004
Arkiv – vi passer på historien, undersøgelse af lokalarkiver, 1997
Arkiver i Ribe amt, 1998
Arkiverne i samfundet, 1987
Arkivvejviser
Historier fra Ribe amt, 25 års jubilæum for arkiverne, 2004
Historisk Samfund, register til årbøger 1903-2002
Hvem forsker hvad, tre bind, 1996-1998
Håndbog i lokalhistorie, 1991
Kort som kilde
Lokalhistorisk journal, kasse, 1974-1986, 1989
Lokalhistoriske Arkiver, A. Strange Nielsen, 1972
Mark og montre, 1978-1979, 1981-1982, 1984-1987
Ribe Amts Lokalhistoriske Arkiver 1984

Dansk historie

Danmark i krig, samling af materiale til skolebrug, Ejvind Busk Jensen, 1985
Danmarks historie, A. Fabricius, to bind, 1915
Danmarks kommunale forvaltning, to bind, Ringkøbing og Ribe Amter samt staten, København og Frederiksberg, 1929
Danske landsbyer af Erland Porsmose, 2008
Dansk Byggesæt, 1792 og 1942
Fra rationeringer til velstand, billede af Danmark i 1950erne

Fortællinger

Andelskasserne gennem 50 år, 1966
Blade af vort sogns krønike fra Seem, 1969
Dagbogsblade 1939-1945 af Sofie Amalie Høgsbro Østergaard, 1981
De kom, og de blev, om indvandrere i Ribe Amt i 1850-2005
Den hellige enfold af Niels Hoffmeyer, 1911, med navne på lånerne
Gemüse fortæller om krigen. Af Sofie Amalie Høgsbro Østergaard, 1982
Han og hun, fortælling af Kristoffer Janson, 1892
Med jyske øjne, en krønike om Jyske Bank, 1967-1992
Mit liv i år 2000, samlet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Mit livs vej af V. Brücker, 1925, med navne på lånerne
Pelle Erobreren, roman af Martin Andersen Nexø, 1915
Taler af Johannes Riis gennem 13 år, 2009
Udvalgte værker af Poul Marin Møller, 1912
Verdens Børn, roman af Paul Heyse, 1912
Vestjyske fortællere, 2010

Idræt

Fri Ungdom, om det folkelige ungdomsarbejde, tre bind, 1944
Idræt, 2 bind, 1943
Jysk Fodbold i fortid og nutid, to bind, 1950, 1953
Nordens Ungdom, tre bind, 1948
Ribe Amts Gymnastikforenings jubilæumsskrift, 25 år, 1954

Kirken

Biblen, 4 stk., 1869, 1876, 1884, 1944
Dansk Kirkestat bind 1, 1934
Det nye testamente, 1893,
Kirke og sogn i fortid og nutid, 1954
Kirkehistorie for børn, 1901
Kirker Horne-Thorstrup, Hodde og Tistrup
Kirkebog Janderup og Billum, fødte og døbte 1637-1767
Ritualer over dåb, nadver og vielser, 1936

Landbrug

Dansk Bondeliv, navnlig i Vestjylland, 1899
Danske gårde i tekst og billeder bind 1, 2A og 2B, 1991-1993
Det danske landbrugs maskinbog, 1941
Landboernes Vejviser over Danmark
Landbrugets ordbog, to bind, 1951
Lommebog for landmænd, tre bind, 1926, 1928, 1935
Mejeri, Dansk Andels Smøreksportforening, 1895-1945
Mejeri, Fra det gamle mejeri, om Hjedding, 1982
Mejeri, Før og nu i Bramdrupdam, om Hans Vad, Kirkevadgård, side 86
Mejeri, Ribe amts mejeriforening, 1894-1944
Mejerier og mejeriorganisationer, 1926
De Samvirkende Jyske Mejeriforeninger 1895-1945
Vedtægter for Mejeriselskabet Danmark, 1964
Øster Herreds Landboforening 1895-1970
Øster Herreds landboforening i 100 år, 1895-1995

Nabosogne

Thorstrup sogn i fortid og nutid af Svenning Olesen og foreningerne af Ejvind Busk Jensen, 2012
Thorstrups Sogns skolevæsen fra reformationen til 2001
Slægtsbog om Anders Hansen og Gamle Niels Andersen, Janderup, tillæg 1947-1976
Livsvilkår i en landsby i 1788 af Ejvind Busk Jensen, 1988

Ribe Amt

Bestillingsmandsbog med lokale navne på medlemmer af nævn og kommissioner, 1966-1970
Billedhistorier fra Ribe Amt, 1992
Brugsforeningsbevægelsen 1866-1920, af Flemming Just,
Gyldendals amtskort over Ribe Amt
Ribe Amt, Historier uden for dagsordenen, 2007
Ribe amt årsskrift, Historisk Samfund, 1946-1950, 1952-1953, 1956-1959, 1971-1977, 1981
Øster Herred
Vort Sogns historie af Salomon Frifelt, to bind, 1951
Øster Horne Herred af H.K. Kristensen, 1944
Øster Horne Herred under forvandling, til skolebrug, af Ejvind Busk Jensen, 1986

Varde

Borgernes Billedbog, om Varde, 1992
Varde By og omegn, 100 fortællinger, 2012
Varde i billedkunsten 1912-1987
Varde Landsogn i 1900-tallet, 2001
Årbog Varde Museum og Ringkøbing-Skjern Museum, 2012
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Loading