Månedens Billede

Maj Månedens Billede 2019

Forårskornsåning ved Peder Larsen Kristensen Lundagergård i Hornelund 1920

Forårsarbejdet på landet fra gammel tid fortalt i billeder.

Billedgalleriet er en blanding af billeder fra Horne og billeder uden adresse, men det giver et samlet billede af hvordan livet var på landet dengang.
Når vi tænker tilbage i tiden, og netop til den tid mange endnu husker hvordan var, er det da tankevækkende at se hvor relativ hurtig udviklingen har været, derfor skal vi mindes tiden gennem 100 års udvikling, her med Maj Månedens Billeder.
At se disse billeder af fortidens markredskaber kunne for mange virke meget primitive, hvad man nok ikke umiddelbart tænkte på dengang, men man tog tiden, det tog for udførelsen af pløjning, harvning og såning, af korn, roer og sætte kartofler.) marktromle, rade rensning og udtydning af roerne og hakke 2. gang, høstning af græs, bjergning af hø, kornhøst og roeroptagning med kniv. Roer for sig, og top for sig. Optagning af kartofler var et familieforetagende, hvor alle deltog.
Det var sådan at Bøndernes års rytme var dengang, og der var brug for mange hænder.
Nu er tiden heldigvis en anden, for alt bliver ordnet på en langt mere rationel måde, og udbyttet er også steget med mange %
Op gennem tiden har der i Horne Sogn været 250 landbrug, som også havde mange folk ansat til dette arbejde, nu er der kun ganske få landbrug tilbage, og heller ikke så mange karle og piger længere.
Også værd at bemærke. Billedet af en malkepige som malker køerne 3 gange daglig, ja for sådan gjorde man det, indtil malkemaskinen blev opfundet.
Og som man siger. Sådan var det i de gode gamle dage? Men det vi husker mest, er måske, at der var mange folk på landet, og at man havde det sjovt og gemytlig med hinanden både i arbejde og i fritiden. Dengang var der mange til Grundlovsmøderne, Sct. Hansfesten og til Høstfesterne. Fritiden gik med Fodbold, Håndbold og Gymnastik, som i ny og næ endte med Bal på Kroen.
Billederne illustrerer mest tiden fra en svunden tid, men et enkelt billede viser også en nutidig såmaskine, som passende kunne ledsages med ordene. De gode gamle dage er blevet til nutidens endnu bedre dage.

Tekst til billede nr. 2: Et meget sjovt billede hvor en ung knægt plove med en én fuget plov.
Man har formodentlig ikke haft 2 heste, så en ko har erstattet den ene hest.
Bemærk halmkransen som koen har rundt om halsen, for at få seletøjet til at passe.
Vi kender ikke årstal samt personen på billedet.

4558 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,720 total views, 11 views today