Månedens Billede

Månedens Billede juni 2021

Asp var først med en brugs

48 år efter etableringen af den første levedygtige brugs i Danmark, brugsen i Thisted, fik Horne Sogn sin brugs. Aspgård Brugsforening åbnede den 1. juni 1914 i en tidligere købmandsbutik med Sofus Andersen som uddeler. Han skulle betale 2000 kroner, men det skete ikke, så den 1. juni 1915 blev kommis Blåbjerg ansat som ny uddeler. Den første bestyrelse bestod af formand Jens Lindvig og Mads Vadgaard, Bounum, Hans P. Holm, Bjalderup, Søren Sørensen og Jens Pedersen, Malle, samt mejeriforpagter M. Madsen som kasserer.

I 1936 blev det besluttet at bygge til for at få en ny lejlighed til uddeleren og indrette den gamle til butik.

Det gik godt i mange år, men i 1960erne og 1970erne blev det svært for de små brugser, og på en generalforsamling i juni 1975 blev det besluttet at nedlægge Aspgaard Brugsforening. Bygningen blev solgt i juli, og 125.000 kroner blev fordelt mellem medlemmerne.

To år senere end i Asp åbnede Horne Brugsforening. Det skete 1. december 1916 i den ene ende af Horne Afholdshjem med inventar købt for 3000 kroner og varer til dagsfakturapriser fra købmand Jørgensens nedlagte butik. Formålet med brugsen var: ”ved fællesindkøb at forskaffe sine medlemmer gode uforfalskede varer til billigste priser”. Selvom kun 18 borgere var klar til stiftelsen i 1916, blev den hurtig en så stor succes, at købmand Bertelsens købmandsbutik overfor afholdshjemmet blev købt i 1919 for 34.000 kroner.

Den første uddeler var Kr. Nørgaard, som blev valgt blandt 24 ansøgere. Han var uddeler indtil 1957, da han blev afløst af Axel Bendix Pedersen. Den første bestyrelse bestod af formand N.K. Hansen, kasserer Peder L. Christensen, næstformand Jens A. Jensen samt Jes Østergaard og Morten Brørup.

I 1923 blev butikken renoveret, og i 1929 blev bygget et nyt pakhus. Ifølge forhandlingsprotokollen blev der udsendt mange rykkere til kunder, der ikke betalte deres gæld, og i 1930 kautionerede formand og uddeler for en kunde, så gælden kunne betales.

Igennem årene er der sket flere renoveringer og ombygninger med den største i 1996, da brugsen havde købt nabohuset til nedrivning, så butikken blev større og fik indgang mod den nye p-plads med OK-tankanlægget. I 2010 fusionerede Horne Brugs med Super Brugsen i Nr. Nebel.


Aspgård Brugsforening ved brugsens 25-års jubilæum i 1939
På billedet set fra venstre.
Uddelerparret Gerda og Arnold Vestergård Lauritsen med datteren Edna.
Niels Holm. Hans Peder Holm. Jens Vig. Mads Vadgård. Hans Plauborg. Peder Østerberg og Kristian J. Kristensen
Desuden ses en benzinstander med påskriften BP
Bygningen danner ramme for både butik og beboelse.
Aspgård Brugsforening blev nedlagt i 1975


I midten Uddeler Kristian Nørgård sammen med Hustru Anne og datteren Inger omgivet af Bestyrelse og ansatte i Brugsen 1. dec. 1941 i anledning af Brugsens 25-års jubilæum

9.309 –

Månedens Billede maj 2021

Skolegang i mere end 400 år

Skolerne har en lang historie. Først var der fra slutningen af 1600-tallet omgangsskoler – skoler, der gik på skift i bøndernes private hjem. Dem var der i Horne otte af, og de blev senere afløst af fire skolebygninger efter skoleloven i 1814 og den vestjyske skoleordning fra 1855 med lidt skolegang om sommeren og meget om vinteren. Den første skole i daværende Horne Kommune blev bygget i kirkediget i Horne i ca. 1830, og den blev nedlagt, da den nye skole blev bygget i 1903. I Bounum blev der bygget en skole i Øster Bounum, hvor transformatorstationen står i dag. Byggeåret er ukendt, men nok noget før 1870, da Malle Skole på 46 kvm. blev bygget. I 1883 blev bygget en ny skole i Bounum, som blev afløst af nye bygninger i 1905. De ældste børn fra Malle flyttede til Bounum Skole, mens Malle Skole fortsatte som skole for de yngste børn indtil nedlæggelsen i 1924. Bounum Skole blev nedlagt i 1971.

Da Bounum Skole blev bygget, stod det i vedtægterne for Horne Skolevæsen:  det forbydes at spytte på gulvet og at anvende spyt til rensning af vægtavle og håndtavle.

I Stundsig blev der bygget en biskole i 1882, men placeringen voldte problemer. Bønderne i Stauskjær ville have den længere mod vest, men sognerådet sagde nej af frygt for, at bønderne i Fruerlund og Stundsig så ville sende deres børn til Horne Skole. Biskolen blev bygget, hvor den nuværende Stundsig Skole blev opført i 1911, og her fungerede den indtil 1962 – fra 1959 også med elever fra Horne Skole under udbygningen af skolen.

Den vestjyske skoleordning blev afskaffet i 1958, men trods få skoledage var der en del pjæk, fordi drengene skulle hjælpe til på gårdene. En pjækkedag kostede i 1887-88 en bøde på seks øre. Adam fra Bjerremose havde 14 pjækkedage, men hans far ville ikke betale bøden, så han blev dømt til afsoning.

Af de gamle protokoller fremgår det, at skolen altid har haft en fremtrædende plads i den lokale debat. Alle ville have en skole tæt på, og sådan er det vel stadig 400 år senere – nu med ikke fire skoler i spil, men kun med en enkelt.

 

Hornes gamle skole bygget ca. 1830
Bounum Skole fra 1883

8.990 – 9.309

Månedens Billede i april 2021

Skytterne levede i mere end 100 år
Knap var 1864-krigen forbi, før skytteforeningerne skød frem, og blandt de første i Ribe Amt var skytterne I Horne. Foreningen blev stiftet i 1867, men da den første protokol, der er gemt, er fra 1888, ved vi ikke, hvem der var initiativtagere. Vi ved dog, at Jens Horsbøl, Bounum, der var med i 1864-krigen, var med fra første færd, og senere var kromanden i Sækbæk, K.P. Jensen i mange år formand. I de første mange år var der skydebane i Bjerremose Kær på Kr. Schmidts mark, men efter en pause under 2. verdenskrig ville han i 1946 ikke længere lægge mark til. Skytterne anlagde i stedet en ny 200 meter bane i Hornelund med standplads på Peter Madsens eng og skiveopstilling i Hans Østergårds bakkeskråning.
Horne-skytterne var dygtige og hjemtog mange præmier ved kredsskydningerne. De havde heller ikke alvorlige uheld. Dog beskadigede Hans Harck en finger, da hans gevær sprang under skydning.
I 1950 blev anlægget udvidet med en 50 meter bane til salonrifler. Udgifterne til den bane fik kassereren til at undlade at svare, da Jørgen Rasmussen, Bounum, foreslog, at foreningen gav kaffen på generalforsamlingen. Så betalte Jørgen Rasmussen bare hele gildet.
Foreningen havde igennem årene fra 40-70 medlemmer, og mange drenge fra sognet har tjent gode lommepenge som markører.
I 1960erne skrumpede medlemstal og aktiviteter, og efter nogle års pause i 1970erne blev foreningen endeligt nedlagt i 1979, og kassebeholdningen på 1296,28 gik til Horne Idrætspark. Den sidste bestyrelse var S. Aa. Tonnesen, Kr. Pallesen, Jens Peder Poder og Vagn Christensen.

 

Et nutidig billede fra den gl. skydebane i Hornelund. Her ses sokkelrester fra skydehuset

 

8.779 – 8.990

Månedens Billede i marts 2021

Den Gl. Smedje 1. marts 2021

Der skulle have været sat punktum for Den Gl. Smedje 2. marts, men

– Åh nej – Hornes øjebæ ramt af Corona i retssystemet

En retssag om ejerforholdet af brandtomten på Stadionvej – Gunderupvej i Horne er endnu en gang udsat på grund af Corona. Den skulle være holdt den 2. marts, men er nu berammet til november.

At tænke sig, at en brandtomt midt i byen skal ligge uberørt hen så længe, og nu, fra branden i august 2018 til foreløbig november 2021.
Selv om øjnene næsten har vænnet sig til denne tilstand, så er det alligevel en skamplet for byen.

Galleriet er en vifte af billeder som vi har kendt Den Gl. Smedje. Det sidste billede er fra 2013

8.611 – 8779

Månedens Billede i februar 2021

 

 

I denne kolde tid er det rart at have noget at varme sig på.

Det kan passende blive billeder fra ca. 1990 hvor Spejderne i Horne var på toppen, idet Spejderne havde over 100 medlemmer og samtidig høstede gruppen de største resultater i Horne Spejdernes historien, her blev 2 Landspatruljemesterskaber hædret at prinsesse Benedickte på årets Korpslejr i Holbæk

Fra spejderarkivet

1990 – RIDDERE AF DET RUNDE BORD –KFUM-SPEJDERNES LANDSPATRULJEKONKURRENCE

Som tidligere omtalt i Horneposten kvalificerede 3 patruljer fra Horne sig til 2. del af LPK’en, som skulle afvikles på Korpslejren-90 ved Holbæk. Konkurrencen blev afviklet over et par dage, hvor der blandt andet var indlagt et hike med løsning af forskellige opgaver. Da resultatet blev offentliggjort, viste det sig, at Irokeserne vandt for de 12-14-årige og Muskhogi vandt i kategorien for de 14-18-årige. En utrolig præstation, som vi vel har arbejdet og håbet på i 25 år. Årsagen til, at det netop skulle lykkes i 1990 er, at de rigtige spejdere og de rigtige ledere har været der på det rigtige tidspunkt. Det er nok tvivlsomt, at vi kan gentage præstationen, så derfor er der nok her skrevet Horne-historie. Tillykke til de dygtige spejdere

Billedgalleriet indeholder også billeder fra Sct. Hans aften på Østergård i Hornelund også fra ca. 1990

8414 – 8.611

Månedens Billede i januar 2021

Billedet er taget fra Vikingestien i Hornelund vinteren 2010 – 2011

Hvornår var der sidst sne i Horne?


Ja det spørgsmål har vi ofte stillet os selv på Arkivet, men jo der har været sne, og billederne denne gang er fra 2008 – 2010 og 2018, ikke meget sne, men alligevel så meget at der kunne bydes på en kælketur på Habrehøj, men også billeder langs bækken og i Hornelund ser ganske vinterlige ud.

Husker vi også en rigtig snevinter?

Det er kun de lidt ældre der kan huske hvordan det så ud i 1971. Det var året hvor sneploven måtte give op og snerydning på den gammeldaws måde, måtte tages i brug, således var alle mand af huse i Bjerremose for at skovle byen fri, så man igen kunne køre gennem Bjerremose. (Herfra har vi ingen billeder.)
Omkring årsskiftet 1978 – 79 havde vi en snestorm som satte store dele af Danmark i undtagelsesstand, hvor man især på Sydsjælland måtte tage kampvogne i brug til syge transport. Og så skal vi også lige huske snestormen i 1996, hvor det var meget vanskelig at komme på arbejde.

Måske husker nogen også snevejret den 23. november 2010 som i øvrigt blev startskuddet på en lang og sne rig vinter. Det er faktisk kun for 10 år siden.

Om vi opnår noget lignende, vides ikke, men noget er klar, at mange af børnene nu, har ikke oplevet en rigtig sne – vinter, noget som vi ældre, når vi fremkalder minder fra gl. dage siger. Dengang vi var børn, havde vi vinter med meget sen hvert år.

Billederne nr. 4 – 5 og 8 er fra Habrehøj Kælkebakke 2008

 

8266 – 8414

December månedens billeder 2020

Arkivets og Hornelunds Venners Billedaften på Hornelund 2019

Et tilbageblik til nogle af sidste års arrangementer, altså fra før Coronakrisen, der som vi ved, kom i marts måned.
I øjeblikket ser ud til, at vi skal leve i, og med denne krise til ind i 2021. Nu håber vi, at med en effektiv vaccine, kan komme tilbage til de tilstande og oplevelser, som vi ser i billedgalleriet fra 2019.

8121 – 8266

November månedens billede 2020

Billedet af denne uheldige HIF-cyklist er måske et billedet af tiden, som vi nu lever i. Vi kan ikke se hvem manden er, men vis han ser noget i halmballen om fremtiden, må han godt lægge det på Hjemmesiden.

Denne gang ser vi på billeder, som viser arrangementer der er afholdt i november, men som i år på grund af Covid 19 er aflyst.
Situationen i år er for mange ikke en rar tid, og vi glæder os til normale tilstande igen.
Det er måske ønsketænkning at tro det bliver først i 2021.

7971 – 8121

Oktober Månedens billede 2020

Dette billede er af ukendt oprindelse, men viser hvordan man høstede roer i 1920

Denne gang er der ingen lokal månedens billeder, men et billede af roer og korn høsten i gl. dage.

Disse billeder er mere tænkt som en efterlysning af lokale billeder fra roer høsten i gl. dage, som skulle stamme her fra Horne sogn. Så det er en opfordring til jer om at kikke i jeres billedalbum, for vi tror da der findes sådanne billeder, ikke bare fra roer høsten men af høsten i gamle dage. 

Arkivet vil gerne låne sådanne gamle billeder, så vi kan se hvordan det gik til i alle høstens former for et par menneskealdre siden.

Billederne herunder er markarbejder billeder fra ca. 1920verne 

 

7724 – 7971

Sep. månedens billede 2020

 

Luft Foto fra Horne By

Nær ved Kirke stander Kro. Det kunne med disse billeder være en hilsen til den overstående Kirkegårdsvandring, som handlede om tidligere ejere af Horne Kro

Horne Kirke bygget i 1200-tallet

En sognepræst i Horne nævnes 1342 og 1405 men senest 1532 var sognet anneks til det noget mindre Torstrup sogn.

Dette står i gamle beskrivelser om kirken.

Horne Kro 1798.

7405 – 7724

August Månedens Billede 2020

Torvedag 1979

 Der bliver som annonceret ingen torvedag 2020 på grund af denne Corona virus


Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Corona-virus-1020x1024.png

Men vi kan jo trøste os med at vi skal se et billede galleri fra Torvedage op gennem tiden med start i 1978. Altså for 42 år siden.

7162 – 7405

Juli Månedens Billede 2020

Friluftscenen 1995

Månedens billede er et tilbageblik til år 1995 altså til for 25 år siden.

”Ej Blot Til Lyst” Som det så flot står skrevet.

Da var Svend, Knud og Valdemar på plakaten som det sidste Sommerspil på en friluftsscene på Horne Stadion siden 1938, hvor der gennem tiden har været fremført 32 Sommerspil.

I starten var friluftsscenen placeret bag ved Hallens sydvestlige hjørne, men fra 1959 var scenen placeret der hvor den stadig ligger, men altså ikke har været i brug siden 1995. Her kan man godt tilføje. Hvor tiden dog går.

Tiden har desværre været med til at udfase denne fornøjelige afveksling til de øvrige sportsgrene i Horne Idrætsforening. Friluftsspillene har altid været et tilløbsstykke, og har i tidens løb fornøjet mange mennesker, men også amatørskuespillerne har haft mange sjove og fornøjelige timer med denne aktivitet, som kaldes socialt samvær.

Juli Månedens Billeder er fra Skuespillet ”Svend, Knud og Valdemar.” hvor mange af skuespillerne er nulevende personer som vi måske genkender?

6970 7162

Juni Månedens Billede 2020

Kan man genkende nogen fra Sportsfester i 1949

Det at Corona virussen er gået over hele landet, har fået vidtrækkende konsekvenser, nemlig at det har resulteret i mange aflysninger, således også Horne Idrætsforenings Sportsuge.
Derfor har vi valgt Juni Månedens billeder fra tidligere Sportsuger, der kan drage minderne frem, og så trøste os med at disse minder er en erstatning for Sportsugen 2020, som lige netop i dag skulle være startet med Fælles morgenkaffe, Gadefodbold og Rafelturnering.
At holde en hel uge med en blanding af sport og fest har været en tradition siden 1959. altså i 60 år inden en første aflysning blev en realitet.
Sportsugerne har altid været en folkefest, og har trukket mange mennesker af huse.

6831 – 6970

Maj Månedens Billede 2020

I disse Corona tider har vi synes det var relevant at bringe billedet af situationen som den er lige nu, hvor man lige så langsomt vil vende tilbage til virkeligheden, her var første step at åbne skolerne til og med 5. kl.
Billederne er fra Trane Skole i Horne lige efter åbningen.
Til sammenligning har vi på Arkivet fundet et billede fra en klasse overhøring fra midt i 50erne, her kan vi se at eleverne sidder 2 og 2 ved skolebordene, og sidder altså tæt. På de nyeste billeder ser man tydelig at sådan er det ikke lige nu, hvor man holder afstand.

Foto: Vivi Strømgård og Annemie E. Sveiger.

6669 – 6831

April Månedens Billede 2020

I marts 1918 havde man indkaldt til starten af Andelskassen, der mødte 20 interesserede op, så man besluttede at når der var 35 interesserede ville man starte, det skete senere på året og Stadionvej 1 blev stedet hvor man startede Andelskassen med fast kontor og åbningstider. Med følgende annonce


Horne Andelskasse
begynder sin virksomhed 1. oktober
ved Chr. Thomsen, Horne.
Kontortid hver tirsdag fra 2 – 5
Bestyrelsen.
Kontor bag de 2 vinduer til højre for indgangen

Andelskassen har haft flere forskellige adresser gennem tiden, sidst Krosvinget 4
I 2011 og efter 93 års virke lukkede Andelskassen i Horne.
Billede nr. 0: Andelskassens første virkested fra 1. okt. 1918 – 1941
Nr. 1: Sådan ser Stadionvej 1 ud 2020
Nr. 2: Andelskassen havde derefter til huse i Hornelund 23 fra 1941 – 1953
Nr. 3: Andelskassen lejede sig i 1953 ind på Hornelund 4. som de overtog i 1956
Nr. 4: Andelskassen udvidede i 1975 og fik adressen Krosvinget 4
Nr. 5: Andelskassen udvidede igen i 1998 men lukkede desværre i 2011
Nr. 6: I dag 2020 ser bygningen sådan ud og ejes af DEN JYSKE KONTROLCENTRAL A/S

6539 – 

Marts Månedens Billede 2020

Marts Månedens billeder i år er et synligt bevis på, at foråret er tidlig på vej. Det var noget vi allerede i februar tydelige så beviser på, hvor forårsblomsterne piblede frem, ja noget vi allerede så ville komme i januar.
Vinteren har været usædvanlig mild i år, men også meget vådt, da både nedbør og temperaturen har sat rekorder.
Nu her 1. marts ser vi frem til en forhåbentlig tidlig forår med både sol og varme.

6382 – 6539

Februar Månedens Billede 2020

Dette billede er fra 1972

Vi er glade for at der er nogen der interesserer sig for vores månedens billeder, for så ved vi også, at der er nogen der finder valget interessant. Næsten alle valgte månedens billeder er valgt ud fra begivenheder, som er nær forestående, men også relaterer til tidligere begivenheder.
Dette månedens billeder er blevet valgt ud fra en opfordring til at vise gamle billeder fra Horne by set fra luften, for som der blev sagt, vi kan jo ikke huske hvordan Horne så ud for år tilbage. Arkivet har heldigvis disse billeder, og det er denne gang månedens billeder.
Når vi nu denne gang står med en opfordring, er det da nærliggende at opfordre til lignende forslag til kommende månedens billeder.
Altså. Giv Arkivet et praj, og vi vil bestræbe os på at honorerer opfordringen.
Måske har du selv billederne, som du vil dele med os.

Billedgalleriet er billeder fra 1959.

6213 –

Januar Månedens Billede 2020

Fra Nytårskuren 2018

I anledning af nytåret er der tradition for Nytårskur i Hallen hvor Horne Idrætspark ønsker alle et Godt Nytår med et glas champagne, hvortil Formanden knytter nogle ord omkring Horne Idrætsparks aktiviteter i det forgangene år, og løfter sløret for det kommende års arrangementer. Derefter bydes der på stuvet hvidkål og frikadeller med rødbeder, alt imedens vi får hilst på, og hygger os sammen i et par timer. En hyggelig og uformel komsammen onsdag den 1. jan. der starter kl. 17. og slutter kl. 19 
Billederne er fra tidligere Nytårskure. Godt Nytår.

6017 – 6213

December Månedens Billede 2019

Vi er nu nået til december, og hvad er mere passende end at månedens billede denne gang er fra sidste års Juletræsfest.
Det har i mange år været en tradition med børnenes Juletræsfest.
I 2017 havde der været 2 Juletræsfester, én for udenlandske tilflyttere med deres traditioner for julen med pæn tilslutning, og den lokale med knap så god en tilslutning. med i 2018 prøvede man noget nyt. De 2 juletræsfester kunne måske holdes sammen, hvor også de traditionelle traditioner, med både en blå og en rød julemand/kvinde var med omkring juletræet, ligeledes var også maden international.
Det hele startede i Kirken med Lucia optog, og i skøn forening bar man julen ind med en Juletræsfest i Hallen.
Dette fælles arrangement blev bakket op af 175 børn og voksne, så det bliver igen i år gentaget fredag den 13 december, med start kl. 15.30 i Kirken med Luciaoptog, og man forventer at Juletræsfesten slutter kl. 19.00.

5822 – 6017

November Månedens Billede 2019

60 års Revyjubilæum

På billedet fra 1964 ses fra venstre: Erling Jensen, Inger Marie Pedersen, Niels Kr. Hindsig, Rigmor Lindvig, Kurt Pallesen, Edith Madsen, Gert Andersen, Hanne Plauborg og Peder Bækmark

I anledning af at HIF-Revyen har eksisteret i 60 år har månedens billeder relation til nogle Revyer gennem tiderne.
Det er også værd at bemærke at det er i en ubrudt række, og at Revyen 1959 havde et ganske lille program på scenen, hvor Niels (Måler) Vindfeldt oplæste en monolog, og nogle af foreningens medlemmer opførte nogle enkelte Sketchs. men at det også var rammen omkring sæsonafslutning i Horne IF. Alt dette foregik på Horne Afholdshotel med Revy, fælles kaffebord, salg af Amerikansk lotteri, og med efterfølgende Bal.
Denne aften samlede omkring 200 mennesker, og var så stor en succes, at det altså nu har 60 år på bagen.
Billederne går næsten hel tilbage fra starten, da 1. billede er fra 1964.

Billederne er fra forskellige Revyer gennem tiderne.

 

 

 

5634 – 5822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,388 total views,  10 views today