Arkiv Nyheder Info

Hvad sker der på Arkivet lige her og nu?

Sidste nyt 2019

Så er det hvis på tide at få opdateret Arkivets nyheder.

Vi har i et par vintermåneder fået ryddet op i indkomne arkivalier, fået sat system i vores fysiske registreringer på hylderne, fået bøger og hæfter registreret og sat i alfabetisk orden, fået avisudklip gjort up to date. Vi har skrevet og indsendt til SVA og Arkivsammenslutningen vores årsberetning for 2018.
Vores første billedaften på Hornelund den 28. nov. Gik over forventning. 56 var mødt op, og dette fælles arengement med Hornelunds Venner bliver igen taget op til efteråret.
Vi har også været i gang med at forberede os på igangværende og kommende opgaver.
Guldkonfirmander + 5 år den 24. marts var på Arkivet, og den 14. april kommer Guldkonfirmanderne på besøg. Disse besøg er af stor betydning for arkivet, men vi synes også at Guldkonfirmanderne nyder at være her, for stemningen er upåklagelige, man kan sige at et sådant jubilæum er mindernes holdeplads.

Her er de fotograferet foran Thorstrup Kirke 1969


Møllestenen fra Bjerremose er et projekt helt for sig selv. Den gamle mølle i Bjerremose blev i 1937 nedlagt og Møllestenen fra Møllen brugte Foderstofuddeler Thomas Madsen og Hustru som indflyttergave til Smedemester Søren Thomsen og Hustru, som dette år startede deres virke på Stadionvej 13. Nu skal Møllestenen igen tilbage til Bjerremose, og alle forberedelser er gjort, og Møllestenen får sin egen QR-kode.
A-pro-po QR-kodeturen i år, så starter den netop med at vi besøger Møllestenen i Bjerremose. Turen forsætter til centrum for Andelsbevægelsen, og videre til Runestenen på Horne Kirkegård, derefter cykler/biler vi videre til Abrahams Dam i Stundsig, for til slut at nyde aftenkaffen ved Mogens og Lene Jacobsen. Gl. Landevej 105. Det er hos dem den gamle Grill Hytte fra Vikingelunden er opstillet og genanvendt. Måske kaster denne QR-kodetur en lille sandfærdig historie af sig ved afslutning for turen.
QR-kodeturen er kalendersat til tirsdag den 28. maj, med start fra Horne Hallens P-plads kl. 19.00.
Vi er også så småt i gang med planlægningen af årets Kirkegårdssvandring, som er et fælles arengement med Menighedsrådet.
Dette arengement bliver onsdag den 28. august, med start foran Kirken kl. 19.00

Årsberetning 2018

Sidste nyt 2018

Det er et stykke tid siden vi har haft nyt her på siden, derfor en lille opsamling af hvad der er sket på Arkivet siden maj.
Vi havde store forventninger til vor QR-kodetur som løb af stablen tirsdag den 15. maj i vejr som lige passer til et udendørs arrangement. Hele turen tog ca. 2½ time og der var 50 deltagere hvoraf mange tog turen på cykel, men også nogen tog bilen. Arkivet betragter turen som meget vellykket og vi har allerede en ny QR-Kode tur i støbeskeen, som vil blive gennemført midt i maj 2019.

I juni måned havde vi 2 x besøg fra Horne Skole. Først var det 0.-1.-2.Kl. Derefter var det 5.-6. Kl. – I alt var det ca. 50 elever som interesseret deltog. Det beviste at sådanne besøg Skole – Arkiv har sin berettigelse og bør indlægges i Arkivets kalender fremover.

Vi har hen over foråret og sommeren klargjort en Kirkegårdsvandring som blev gennemført den 29. august. Vi var begunstiget at godt vejr, og vi fik ros for vort arbejde for fremstillingen af Bertel Madsens Familiegravsted fra Lindegaard og Peter N. Norups familiegravsteder, begge familiers livshistorier blev levendegjort både på Kirkegården, men også med billeder i en PowerPoint inde i Kirken. Godt 30 personer deltog. Denne tradition Horne Kirke – Horne Sognearkiv bør forsætte.

Arkivernes dag den 10. november 9 – 11.30  byder i år på billeder fra “Horne set fra luften” men også andre emner kan behandles. Arkivet er vært med kaffe og rundstykker.

Som noget nyt har vi allieret os med Hornelunds Venner om at gennemføre en billedaften på Hornelund. Det bliver den 28. november.

Vi har samlet et billedgalleri fra arrangementerne herunder.

QR-Kodeturen 

Arkivet har haft et travlt forår, hvor QR kode turen jo står for døre med en cykel/bil tur 15. maj. Turen er ved at blive klargjort.

 

 

 

 

 

 

3nye publikationer har fundet vej til ISSUU hvor der nu ligger 58 publikationer. Det er historien om Sognefoged Laurids Pedersens børn, der immigrerede til USA. Billedhistorien om Stundsig Skoles elevkomsammen i 2015, og ligeledes en billedhistorie om 68 holdet der blev jysk mester i fodbold i 1968.

Guldkonfirmanderne var samlet den 22. april, og kom også her på Arkivet, som altid er med en historisk frisk pust, hvor vi får opdateret og rettet fejl i vore registreringer, og måske det bedste, mange af Guldkonfirmanderne kan bidrage med billeder og andet fra deres barndomshjem. 

Computer fra byrådet er ”arkiveret”

Til højre den glade giver Stig Leerbeck, og den ligeså glade modtager Leif Sønderskov.

Da Stig Leerbeck for godt fire år siden blev valgt ind i Varde Byråd, fik han blandt andet udleveret en bærbar computer med byvåben af Varde Kommune.
Den har han nu skænket til Horne Sognearkiv med ordene:
Den er så god som ny. Jeg har stort set ikke brugt den.
Det er dog ikke udtryk for, at han har været en passiv byrådspolitiker, tværtimod. Når han ikke har brugt den, skyldes det, at han i forvejen havde en computer, som han hellere ville bruge.
– Det fik jeg lov til. Jeg bruger hovedsageligt min IPad, når jeg er til møder og lignende, mens jeg derhjemme har en computer med en større skærm, som gør det lettere at se byrådsdagsordener og lignende, siger Stig Leerbeck.
Byrådsmedlemmerne kunne for 500 kroner købe den udleverede computer, en Lenovo Thinkpad, efter fire år. Det gjorde Stig Leerbeck, og efter at kommunens IT-afdeling havde renset den, afleverede han den på Horne Sognearkiv.
Her er der god brug for den, da arkivets medarbejderstab er blevet udvidet, og da Horneposten også bruger arkivets faciliteter.

 

Giv det videre. Alle har en historie. Må vi få din?

Denne overskrift er et tilbud til alle danskere.

Giv det videre er en hjemmeside hvor man kan indsende sin historie i følgende kategorier.

Fritekst – Interview – Min Mor – Skolegang – Ferie – Før og nu – Video.

Hjemmesiden ”Giv det videre” har indtil nu over 725 indlæg i disse kategorier, heraf 10 fra Horne, så der er også plads til din historie.
Sidste nyt fra Giv Det Videre panelet er, at ordningen er forlænget til også at gælde hele 2018

Horne Sognearkiv har allerede før denne ordning gået med de samme tanker, tanker som omfatter.
Alle har en historie, men hvordan får vi din?

Bente Jakobsen er i fuld gang med at udarbejde en plan for hvordan vi får din historie.
Planerne går ganske enkelt ud på at Bente henvender sig til alle forhenværende og nuværende Horne sogne personer.
Vi vil efterfølgende spændt følge udviklingen med alle de historier der kommer hjem til Arkivet, og om man tilkendegiver om historierne må offentlig gøres, eller skal ligge på Arkivet til senere brug.

Vi håber vores ide vil blive godt modtaget, ingen historie er for små, så alle kan være med. Vi tænker dog at en historie minimum er på én A4 side.

Her på Hjemmesiden under fanen Lokalhistorier ligger
ISSUU publikationer med netop sådanne historier, og foreløbig har vi her 55 store og små historier, og er hele tiden på vej med flere. Historierne har vidt forskellige størrelser og indhold, men kunne godt være kilden til inspiration for at skrive lige netop din historie.

Dette tiltag er for at sikre at Horne Sognearkiv forsat kan modtage, opbevarer og formidle historien til vore efterkommere.

Arkivet er behjælpelige med at fortælle hvordan du kommer i gang med skriveriet.
Derfor. Kom op på Arkivet, så snakker vi om det.

Billedet

Dette billede fra Østergård og historien om Hornelunds betydning for Horne er ét af temaerne i Sognearkivet lige nu.
Horne sognearkiv arbejder i flere retninger. Vi arbejder hele tiden med registrering af vore arkivalier, og den stil vi benytter os af er, at vi har en intern registrering af alle billede grupper, det er til tider en meget omfattende registrering da vi ofte mangler navne på div. billeder, det kan være Gymnastik billeder, Skole billeder, Familiebilleder og holdbilleder fra Håndbold og Fodbold m.f.
Formålet med denne registrering er også at vi så kan videre registrerer til Arkibas forstået på denne måde, at vi så får en fuldendt registrering her, som så også er mere fuldkommen for brugere af arkiv.dk
Det er selvfølgelig en lang sej træk, men vi synes at det er det hele værd.
Arkivet er nu på 6 medarbejdere, og vi har store forventninger til, at vi kommer til at dække alle opgaver.
”Giv det videre” er også et tema på Arkivet, og vi håber på at der dugger nogle op på Hjemmesiden inden lukketid, som er bebudet til jan. 2018, men selv om ordningen stoppe her, så stopper vi ikke indsamlingen til vor egen database, og det er vor håb at vi får en del historier hjem til arkivet, for det er jo netop det som skriver historien om vort sogn.
Men tilbage til Hornelund, for her har vi haft nogle driftige mænd, som også gennem netop deres erindringer har givet kildemateriale til historieskrivningen.
Den gode og oprigtige historie kan kun skriver vis vi har et sådan kildemateriale.
Og så lige dette nutidige billede af regnbuen, som vi tilskriver Trine og Jes Østergård, men også takker for det historiske materiale som de bidrager med fra familien Østergård.
Arkivet tror også at der findes mange andre store og små fortællinger og breve som ikke må gå tabt. Aktivernes motto er. Smid det ikke ud. Her tænkes selvfølgelig på den vanskelige oprydning der kommer efter en families bortgang, så smid det ikke ud er en opfordring til, at denne slags arkivalier/billeder lige kommer forbi Sognearkivet inden de ender i affaldscontaineren.  

Arkivet forsøger også at være på forkant med begivenheder som er på vej i vort Sogn.

2 udvalg er gået i gang med forberedelserne til begivenheder som vi kan gælde os til. Den første begivenhed er når Guldkonfirmanderne mødes i april. 

Her 27 konfirmander fra 1968

Det bliver også til et gensyn med de legendariske fodboldspillere som hjemførte Horne Idrætsforenings første jyske mesterskab i 1968, som i skrivende stund påbegynder træningen til en opvisningskamp på Horne Stadion den 9. juni 2018

 

Serie 4 holdet lige efter finalesejren på 5 – 0 over Sundby Mors på Holstebro Stadion 1. december 1968.

(723)

 

 

Arkibas5 – Arkiv dk

Sommertiden er ikke ren agurketid, ikke hvis vi ser på udviklingen for SLA. Sammenslutningen af Lokalarkiver.
SLA har udsendt 2 pressemeddelelser som vækker glæde blandt alle landets arkiver, her kan vi glæde os over at A.P. Møller Fonden giver midler til at Arkibas5 bliver videreudviklet, og på sigt bliver Arkivernes vigtigste arkiverings database, en database som gennem Arkiv.dk så bliver tilgængelig for alle.
Horne Sognearkiv er godt i gang med denne arkivering, men er reelt kun ¼ gennem processen.
Vi skal i den kommende tid have intensiveret vores arkivering i Arkibas5, ikke bare for Arkivet egen skyld, men også for at blive synlig med vore registreringer.
Denne arkiverings proces er ikke ganske enkelt, da den går gennem en intern registrering, som vi også er godt i gang med, alt bliver digitaliseret i dag, det er ikke bare fordi det er moderne, nej det er nødvendigt, for at kunne holde styr på alle arkivets registreringer, antallet har vi ikke, men vi har mange 1000 registreringer som derved bliver søgbar på en computer, og vi kan derfor lettere finde frem til resultatet på de forespørgsler vi bliver stillet over for.
De 2 pressemeddelelser kan åbnes i PDF dokumenter.

 

Sct. Hansaften 2017

Sogneforeningens formand Keld Jochumsen byder ca. 100 mennesker velkommen til årets Sct. Hansaften i Vikingelunden, hvor 4H har afløst Spejderne som medarrangør.

 

 

Den 26. maj var der 35 års konfirmations fødselsdag.

Fødselsdagskonfirmander 1982 – 2017 = 35 år

11 af 19 gamle elever er her foreviget sammen med deres klasselærer Ejvind Busk Jensen.

Fra venstre: Karin Kindt, (Hjort Knudsen) Claus Andreasen, Jane Horsbøl, Jens Hansen, Rene Hougesen, Klasselærer Ejvind Busk Jensen, Dorthe Jacobsen, Lise Jeppesen (Madsen) Birte Aas Dam, (Kristensen) Bo Bødskov, Leif Vestergaard, Lars Bo Nissen.

 

 

Guldkonfirmander 1967 – 2017 i Horne Kirke 2. april.

Historien om Kræ Banks Hyw kommer i fokus når den til sommer deltager i Jyske Vestkystens sommerkavalkade om sognehistoriske steder som bør have en plads i historien.

Her viser vi en foreløbig billed galleri fra Kræ Banks Hyw i Bounum.

Ved Kræ Banks Hyw en forårsdag sidst i marts 2017

 

 

 

LUFTFOTO

 

Stundsig Skole 1948
Vi har erfaret at nogle har fundet frem til hjemmesiden KB-Danmark set fra Luften, som viser mange luftfotos fra hele landet, dog mest fra Fyn, men også her fra det vestjyske ligger der mange luftfotos.                                                           
I øjeblikket har vi adgang til ca. 120 fotos i Horne sogn. Billederne er fra 1948 – 1951 og 1978. Det er fortrinsvis billeder taget af Sylvest Jensen, men også andre flyvende fotografer har været på vingerne. Siden er i øjeblikket populær, og vi vil her give dig en orientering til hvordan du finder til området Horne.
Når du har fundet Hjemmesiden KB – Danmark set fra Luften kommer Fyn frem. Derefter guider du dig selv frem til Vestjylland, zoomer dig ind på Horne, og aktiverer én af de grønne pile og vupti et luftbillede kommer frem, nu er den videre rundtur i herlighederne op til dig, og vi ønsker dig god fornøjelse med det du ser, noget mange før dig har haft stor fornøjelse af

    

Issuu 2 år
Nyt Guldfund i Hornelund
ISSUU-STATISTIK 1½år

 

 

 

3,325 total views, 1 views today