Arkiv Nyheder Info

Hvad sker der på Arkivet lige her og nu?

August 2022

Torvedag 20. august

Torvedag er i år lørdag den 20. august, og Arkivet har traditionen tro en stand.
Her kan man spørge ind til næsten alt hvad der hører til om sognets historie fra langt tilbage i tiden.

Ligeledes kan man også bidrage med gl. arkivalier, det kan være Skøder, billeder og oplysninger om jeres familier. Vi vil også gerne hører om I har en særlig historie som hører sognet til.

Billedet er fra sidste års Torvedag.

Maj 2022

Marts 2022

Et farvel til den gl. Friluftsscene i Horne Idrætspark

Herunder Billedgalleri og historien om Friluftsscenen 1959 – 2022

Farvel til den gl. Friluftscene

September 2021

Arkivets problemer med at bruge NextGEN Gallery er nu løst, og billederne er nu igen OK til en forstødelse, når du aktiverer dem i Galleriet. (Prøv selv herunder.)
Da vi ikke selv var i stand til at finde en løsning henvendte vi os til SLA, her fik vi en hjælpende hånd fra Dorthe Søborg Skriver, så tak for hjælpen Dorthe. Dorthe fandt løsningen ved at deaktiveret en plugin, som hedder Easy FancyBox
Det er altid rart at kunne få hjælp til et problem, som man ikke selv kan løse. Vi bruger Hjemmesiden til både tekst og billeder, og håber selvfølgelig at brugerne tager godt i mod vore indlæg.
Hjemmesidens link til Facebooke anvende vi b.la. til at efterlyse navne til holdbilleder. Her især af fodbold og gymnastikhold, som hver gang giver gode resultater.

Vi skriver nu august 2021

Corona pandemien har sat grenser for arkivets medarbejdere fra 13. marts 2020, forstået på denne måde.

Først måtte vi ikke komme på Arkivet, så alt arbejde skulle foregå hjemmefra. (Kunne i en vis udstrækning godt udføres.)

Vi måtte i perioder godt komme på Arkivet, men måtte ikke have besøg.

Men nu ser det ud til at lempelserne er der, hvor vi alle, både os medarbejdere men også besøgende må komme på Horne Sognearkiv, Hornelund 27 på 1. sal, den 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl. 15 – 17 

Billedgalleri ?

Billedgalleriet på hjemmesiden virker for tiden ikke optimal. Når man klikker for en forstørrelse, bliver billedet mat og fremstår utydelig. Det kan man kompenserer for, ved at højreklikke på det ønskede billede og derefter aktiverer ”Åbn link i et nyt vindue” og du får et rigtig fint billede.
PS. Sådan er det indtil videre, men vi arbejder på at få rettet fejlen.

Herunder kan du forsøge dig med et billedgalleri og med fremgangsmåden som ovenfor beskrevet.

April 2021

Status på Sognearkivet her i april 2021 er nu denne, at vi nu så småt kan se lyse tider nærme sig dvs. at vi PT arbejder normal, og kan tage fat på de henvendelser som tilgår arkivet, men dog med det forbehold at vi ikke må have besøg endnu. Håber dog det snart sker.
De aktiviteter vi normal har, både intern, men også dem ud af huset begynder også at blive normale.
Der har også været indleveringer, som giver os noget at arbejde med, her kan nævnes at Horne Gymnastikforening, eller som det nu heder, Horne Gymnastik og Fitness har indleveret mange holdbilleder, som vi er ved at digitaliserer, men navnene på deltager, på de forskellige hold er ikke noteret ned, så her må vi delvis melde pas, men man er meget velkommen til at komme på Arkivet når vi igen åbner op for besøgene, og så hjælpe os med denne navne på førelse.
Vi må også konstaterer at der nu i 2 år ikke har være samling på guldkonfirmanderne, som vi plejer at fejre sammen med dem med et besøg på Arkivet.
Vi ved også at der bliver en Kirkegårdsvandring 2021, et samarbejde vi har sammen med Menighedsrådet.  

Arkivet arbejder igen

Efter en total ned lukning af Horne Sognearkiv siden marts 2020 er der nu blevet lempet lidt på reglerne for adgang til Hornelund Omsorgscenter.

 

Det betyder, at Varde Kommune har givet arkivets medarbejdere tilladelse til at komme på arkivet, men der er stadig lukket for adgang for gæster.

 

Det skal dog ikke afholde borgerne fra at henvende sig til arkivet med materialer eller spørgsmål. Det skal blot ske privat, og så sørger vi for, at henvendelsen får den behandling, den kræver.

Mens arkivet var lukket ned, har vi hjemmefra arbejdet med 2. verdenskrig set fra Horne – en fortælling, som nu kan ses på Issusu.dk. Vi har også arbejdet med kirkegårdsvandringen og opdateret nogle af de oplysninger, vi har haft liggende sognets beboere. Det gælder blandt andet familien Eskesen på Fruerlundvej 25. Vi har også netop modtaget en masse mapper med personoplysninger om borgere i Horne Sogn helt tilbage fra 1700-tallet. Det er Niels Pallesen, som døde tidligere på året, der har samlet dem ved sine mange besøg på Rigsarkivet.

Vi pusler også netop nu med et spørgsmål, som vi har brug for borgernes hjælp til at besvare. På huset Krosvinget 7 i Horne sidder der et blåt emaljeskilt med inskription fra Husqvarna – et firma, der i mange år har produceret symaskiner. I årene 1935-1995 boede Ejnar ”vejmand” Pedersen, død 1986, og hans kone, Agnes, død 1995, i huset. Spørgsmålet er: – Hvorfor sidder skiltet på huset? Har Agnes været syerske og brugt en maskine fra Husqvarna, eller har Agnes og Ejnar måske solgt dele til symaskiner? Vi ved det ikke, men vi håber, at andre kan hjælpe os.

Nok er vi lukket, men arkivet er altid åben for henvendelser fra borgerne.

Kirkegårdsvandring 2020

På trods af Coronakrisen bliver årets Kirkegårdsvandring gennemført med Menighedsrådets som værter.
Sognearkivet leverer som sædvanlig historierne bag gravstederne.
I år tager vi en tur rundt til tidligere Horne Kro ejere.
Arrangementet bliver afholdt 1. sep. kl. 19 hvor vi mødes foran Kirken

Arkivet er indtil videre lukket på grund af Corona – virus  situationen. 

Årets Guldkonfirmander. Udsat til efteråret og aflyst.

Der er i skrivende stund udsendt indbydelse til årets Guldkonfirmander, som ved denne lejlighed kommer på besøg her på Arkivet søndag den 19. april. Lige efter gudstjenesten er der traditionen tro fotografering i kirken, senere på dagen ca. fra kl. 15 – 16 er der så besøg på Arkivet.

40 års konfirmander. Udsat og aflyst.

40 års konfirmanderne skal også samles, og ved denne lejlighed har de inviteret sig til et besøg på Arkivet lørdag den 25. april kl. 16 til en snak om dengang de i 1980 blev konfirmeret. 

68er holdet. Udsat til 2021 og gennemført 24. sep. 

Det legendariske fodboldhold, som blev Jydsk mester 1968 skal samles til et 52 års jubilæumstræf den 5. juni, og har bedt om at måtte komme på Arkivet, det sker fra kl. 14 – 15 

Der er nu adgang til Sognearkivets årsberetning for 2019

Årsberetning 2019

1-1-2020

Billeder i foyeren i Horne Hallen 

Det er nu 3 gang vi har ophængt billeder fra en svunden tid, og hver gang har det givet anledning til en snak om, hvem personerne kunne være. Nu lægger vi Arkivets vurdering ud på disse navne, og så er det lovlig at kommenterer herpå, og endnu bedre, man kunne jo besøge Horne Sognearkiv, og få en snak om billederne, men også komme med forslag til hvad for billeder man ønsker at se næste gang. Man må også give sin mening tilkende med, om der skal flere billeder op, og om de skal skiftes mere end én gang pr. år?

Sportsfesten 1968

Sidste nyt 2020

Denne nyhed er vigtig og ikke uvæsenlig. Horne Sognearkiv har fået ny Arkivleder.
Bente Jakobsen har genne flere år været arkivmedarbejder, men nu træder hun et trin op, idet hun afløser Leif Sønderskov, der gennem 12 år har været Arkivleder. Bente har tilegnet sig, og sat sig ind i rigtig mange af Arkivets opgaver, og er fuldgyldigt afløser til posten. Bente har en fortid som jonalist, og hendes evner til at skrive historie er stor. det tror vi arkivet vil få stor gavn af i fremtiden.

Her er Bente Jakobsen i midten ved arkivets sammenkomst med Anne Marie Biersted som var kommet helt fra Nordsjælland for at besøge Abrahams Dam  hvor hendes tiptipoldefar Abraham Johansen havde boet som tater midt i 1800 tallet. Endvidere ses Keld Jochumsen, Arkivets Kasserer som også var med på turen.

Sidste nyt 2019

Så er det hvis på tide at få opdateret Arkivets nyheder.

Vi har i et par vintermåneder fået ryddet op i indkomne arkivalier, fået sat system i vores fysiske registreringer på hylderne, fået bøger og hæfter registreret og sat i alfabetisk orden, fået avisudklip gjort up to date. Vi har skrevet og indsendt til SVA og Arkivsammenslutningen vores årsberetning for 2018.
Vores første billedaften på Hornelund den 28. nov. Gik over forventning. 56 var mødt op, og dette fælles arengement med Hornelunds Venner bliver igen taget op til efteråret.
Vi har også været i gang med at forberede os på igangværende og kommende opgaver.
Guldkonfirmander + 5 år den 24. marts var på Arkivet, og den 14. april kommer Guldkonfirmanderne på besøg. Disse besøg er af stor betydning for arkivet, men vi synes også at Guldkonfirmanderne nyder at være her, for stemningen er upåklagelige, man kan sige at et sådant jubilæum er mindernes holdeplads.

Her er de fotograferet foran Thorstrup Kirke 1969


Møllestenen fra Bjerremose er et projekt helt for sig selv. Den gamle mølle i Bjerremose blev i 1937 nedlagt og Møllestenen fra Møllen brugte Foderstofuddeler Thomas Madsen og Hustru som indflyttergave til Smedemester Søren Thomsen og Hustru, som dette år startede deres virke på Stadionvej 13. Nu skal Møllestenen igen tilbage til Bjerremose, og alle forberedelser er gjort, og Møllestenen får sin egen QR-kode.
A-pro-po QR-kodeturen i år, så starter den netop med at vi besøger Møllestenen i Bjerremose. Turen forsætter til centrum for Andelsbevægelsen, og videre til Runestenen på Horne Kirkegård, derefter cykler/biler vi videre til Abrahams Dam i Stundsig, for til slut at nyde aftenkaffen ved Mogens og Lene Jacobsen. Gl. Landevej 105. Det er hos dem den gamle Grill Hytte fra Vikingelunden er opstillet og genanvendt. Måske kaster denne QR-kodetur en lille sandfærdig historie af sig ved afslutning for turen.
QR-kodeturen er kalendersat til tirsdag den 28. maj, med start fra Horne Hallens P-plads kl. 19.00.
Vi er også så småt i gang med planlægningen af årets Kirkegårdssvandring, som er et fælles arengement med Menighedsrådet.
Dette arengement bliver onsdag den 28. august, med start foran Kirken kl. 19.00

Årsberetning 2018

Sidste nyt 2018

Det er et stykke tid siden vi har haft nyt her på siden, derfor en lille opsamling af hvad der er sket på Arkivet siden maj.
Vi havde store forventninger til vor QR-kodetur som løb af stablen tirsdag den 15. maj i vejr som lige passer til et udendørs arrangement. Hele turen tog ca. 2½ time og der var 50 deltagere hvoraf mange tog turen på cykel, men også nogen tog bilen. Arkivet betragter turen som meget vellykket og vi har allerede en ny QR-Kode tur i støbeskeen, som vil blive gennemført midt i maj 2019.

I juni måned havde vi 2 x besøg fra Horne Skole. Først var det 0.-1.-2.Kl. Derefter var det 5.-6. Kl. – I alt var det ca. 50 elever som interesseret deltog. Det beviste at sådanne besøg Skole – Arkiv har sin berettigelse og bør indlægges i Arkivets kalender fremover.

Vi har hen over foråret og sommeren klargjort en Kirkegårdsvandring som blev gennemført den 29. august. Vi var begunstiget at godt vejr, og vi fik ros for vort arbejde for fremstillingen af Bertel Madsens Familiegravsted fra Lindegaard og Peter N. Norups familiegravsteder, begge familiers livshistorier blev levendegjort både på Kirkegården, men også med billeder i en PowerPoint inde i Kirken. Godt 30 personer deltog. Denne tradition Horne Kirke – Horne Sognearkiv bør forsætte.

Arkivernes dag den 10. november 9 – 11.30  byder i år på billeder fra “Horne set fra luften” men også andre emner kan behandles. Arkivet er vært med kaffe og rundstykker.

Som noget nyt har vi allieret os med Hornelunds Venner om at gennemføre en billedaften på Hornelund. Det bliver den 28. november.

Vi har samlet et billedgalleri fra arrangementerne herunder.

QR-Kodeturen 

Arkivet har haft et travlt forår, hvor QR kode turen jo står for døre med en cykel/bil tur 15. maj. Turen er ved at blive klargjort.

 

 

 

 

 

 

3nye publikationer har fundet vej til ISSUU hvor der nu ligger 58 publikationer. Det er historien om Sognefoged Laurids Pedersens børn, der immigrerede til USA. Billedhistorien om Stundsig Skoles elevkomsammen i 2015, og ligeledes en billedhistorie om 68 holdet der blev jysk mester i fodbold i 1968.

Guldkonfirmanderne var samlet den 22. april, og kom også her på Arkivet, som altid er med en historisk frisk pust, hvor vi får opdateret og rettet fejl i vore registreringer, og måske det bedste, mange af Guldkonfirmanderne kan bidrage med billeder og andet fra deres barndomshjem. 

Computer fra byrådet er ”arkiveret”

Til højre den glade giver Stig Leerbeck, og den ligeså glade modtager Leif Sønderskov.

Da Stig Leerbeck for godt fire år siden blev valgt ind i Varde Byråd, fik han blandt andet udleveret en bærbar computer med byvåben af Varde Kommune.
Den har han nu skænket til Horne Sognearkiv med ordene:
Den er så god som ny. Jeg har stort set ikke brugt den.
Det er dog ikke udtryk for, at han har været en passiv byrådspolitiker, tværtimod. Når han ikke har brugt den, skyldes det, at han i forvejen havde en computer, som han hellere ville bruge.
– Det fik jeg lov til. Jeg bruger hovedsageligt min IPad, når jeg er til møder og lignende, mens jeg derhjemme har en computer med en større skærm, som gør det lettere at se byrådsdagsordener og lignende, siger Stig Leerbeck.
Byrådsmedlemmerne kunne for 500 kroner købe den udleverede computer, en Lenovo Thinkpad, efter fire år. Det gjorde Stig Leerbeck, og efter at kommunens IT-afdeling havde renset den, afleverede han den på Horne Sognearkiv.
Her er der god brug for den, da arkivets medarbejderstab er blevet udvidet, og da Horneposten også bruger arkivets faciliteter.

 

Giv det videre. Alle har en historie. Må vi få din?

Denne overskrift er et tilbud til alle danskere.

Giv det videre er en hjemmeside hvor man kan indsende sin historie i følgende kategorier.

Fritekst – Interview – Min Mor – Skolegang – Ferie – Før og nu – Video.

Hjemmesiden ”Giv det videre” har indtil nu over 725 indlæg i disse kategorier, heraf 10 fra Horne, så der er også plads til din historie.
Sidste nyt fra Giv Det Videre panelet er, at ordningen er forlænget til også at gælde hele 2018

Horne Sognearkiv har allerede før denne ordning gået med de samme tanker, tanker som omfatter.
Alle har en historie, men hvordan får vi din?

Bente Jakobsen er i fuld gang med at udarbejde en plan for hvordan vi får din historie.
Planerne går ganske enkelt ud på at Bente henvender sig til alle forhenværende og nuværende Horne sogne personer.
Vi vil efterfølgende spændt følge udviklingen med alle de historier der kommer hjem til Arkivet, og om man tilkendegiver om historierne må offentlig gøres, eller skal ligge på Arkivet til senere brug.

Vi håber vores ide vil blive godt modtaget, ingen historie er for små, så alle kan være med. Vi tænker dog at en historie minimum er på én A4 side.

Her på Hjemmesiden under fanen Lokalhistorier ligger
ISSUU publikationer med netop sådanne historier, og foreløbig har vi her 55 store og små historier, og er hele tiden på vej med flere. Historierne har vidt forskellige størrelser og indhold, men kunne godt være kilden til inspiration for at skrive lige netop din historie.

Dette tiltag er for at sikre at Horne Sognearkiv forsat kan modtage, opbevarer og formidle historien til vore efterkommere.

Arkivet er behjælpelige med at fortælle hvordan du kommer i gang med skriveriet.
Derfor. Kom op på Arkivet, så snakker vi om det.

Billedet

Dette billede fra Østergård og historien om Hornelunds betydning for Horne er ét af temaerne i Sognearkivet lige nu.
Horne sognearkiv arbejder i flere retninger. Vi arbejder hele tiden med registrering af vore arkivalier, og den stil vi benytter os af er, at vi har en intern registrering af alle billede grupper, det er til tider en meget omfattende registrering da vi ofte mangler navne på div. billeder, det kan være Gymnastik billeder, Skole billeder, Familiebilleder og holdbilleder fra Håndbold og Fodbold m.f.
Formålet med denne registrering er også at vi så kan videre registrerer til Arkibas forstået på denne måde, at vi så får en fuldendt registrering her, som så også er mere fuldkommen for brugere af arkiv.dk
Det er selvfølgelig en lang sej træk, men vi synes at det er det hele værd.
Arkivet er nu på 6 medarbejdere, og vi har store forventninger til, at vi kommer til at dække alle opgaver.
”Giv det videre” er også et tema på Arkivet, og vi håber på at der dugger nogle op på Hjemmesiden inden lukketid, som er bebudet til jan. 2018, men selv om ordningen stoppe her, så stopper vi ikke indsamlingen til vor egen database, og det er vor håb at vi får en del historier hjem til arkivet, for det er jo netop det som skriver historien om vort sogn.
Men tilbage til Hornelund, for her har vi haft nogle driftige mænd, som også gennem netop deres erindringer har givet kildemateriale til historieskrivningen.
Den gode og oprigtige historie kan kun skriver vis vi har et sådan kildemateriale.
Og så lige dette nutidige billede af regnbuen, som vi tilskriver Trine og Jes Østergård, men også takker for det historiske materiale som de bidrager med fra familien Østergård.
Arkivet tror også at der findes mange andre store og små fortællinger og breve som ikke må gå tabt. Aktivernes motto er. Smid det ikke ud. Her tænkes selvfølgelig på den vanskelige oprydning der kommer efter en families bortgang, så smid det ikke ud er en opfordring til, at denne slags arkivalier/billeder lige kommer forbi Sognearkivet inden de ender i affaldscontaineren.  

Arkivet forsøger også at være på forkant med begivenheder som er på vej i vort Sogn.

2 udvalg er gået i gang med forberedelserne til begivenheder som vi kan gælde os til. Den første begivenhed er når Guldkonfirmanderne mødes i april. 

Her 27 konfirmander fra 1968

Det bliver også til et gensyn med de legendariske fodboldspillere som hjemførte Horne Idrætsforenings første jyske mesterskab i 1968, som i skrivende stund påbegynder træningen til en opvisningskamp på Horne Stadion den 9. juni 2018

 

Serie 4 holdet lige efter finalesejren på 5 – 0 over Sundby Mors på Holstebro Stadion 1. december 1968.

(723)

 

 

Arkibas5 – Arkiv dk

Sommertiden er ikke ren agurketid, ikke hvis vi ser på udviklingen for SLA. Sammenslutningen af Lokalarkiver.
SLA har udsendt 2 pressemeddelelser som vækker glæde blandt alle landets arkiver, her kan vi glæde os over at A.P. Møller Fonden giver midler til at Arkibas5 bliver videreudviklet, og på sigt bliver Arkivernes vigtigste arkiverings database, en database som gennem Arkiv.dk så bliver tilgængelig for alle.
Horne Sognearkiv er godt i gang med denne arkivering, men er reelt kun ¼ gennem processen.
Vi skal i den kommende tid have intensiveret vores arkivering i Arkibas5, ikke bare for Arkivet egen skyld, men også for at blive synlig med vore registreringer.
Denne arkiverings proces er ikke ganske enkelt, da den går gennem en intern registrering, som vi også er godt i gang med, alt bliver digitaliseret i dag, det er ikke bare fordi det er moderne, nej det er nødvendigt, for at kunne holde styr på alle arkivets registreringer, antallet har vi ikke, men vi har mange 1000 registreringer som derved bliver søgbar på en computer, og vi kan derfor lettere finde frem til resultatet på de forespørgsler vi bliver stillet over for.
De 2 pressemeddelelser kan åbnes i PDF dokumenter.

 

Sct. Hansaften 2017

Sogneforeningens formand Keld Jochumsen byder ca. 100 mennesker velkommen til årets Sct. Hansaften i Vikingelunden, hvor 4H har afløst Spejderne som medarrangør.

 

 

Den 26. maj var der 35 års konfirmations fødselsdag.

Fødselsdagskonfirmander 1982 – 2017 = 35 år

11 af 19 gamle elever er her foreviget sammen med deres klasselærer Ejvind Busk Jensen.

Fra venstre: Karin Kindt, (Hjort Knudsen) Claus Andreasen, Jane Horsbøl, Jens Hansen, Rene Hougesen, Klasselærer Ejvind Busk Jensen, Dorthe Jacobsen, Lise Jeppesen (Madsen) Birte Aas Dam, (Kristensen) Bo Bødskov, Leif Vestergaard, Lars Bo Nissen.

 

 

Guldkonfirmander 1967 – 2017 i Horne Kirke 2. april.

Historien om Kræ Banks Hyw kommer i fokus når den til sommer deltager i Jyske Vestkystens sommerkavalkade om sognehistoriske steder som bør have en plads i historien.

Her viser vi en foreløbig billed galleri fra Kræ Banks Hyw i Bounum.

Ved Kræ Banks Hyw en forårsdag sidst i marts 2017

 

 

 

LUFTFOTO

 

Stundsig Skole 1948
Vi har erfaret at nogle har fundet frem til hjemmesiden KB-Danmark set fra Luften, som viser mange luftfotos fra hele landet, dog mest fra Fyn, men også her fra det vestjyske ligger der mange luftfotos.                                                           
I øjeblikket har vi adgang til ca. 120 fotos i Horne sogn. Billederne er fra 1948 – 1951 og 1978. Det er fortrinsvis billeder taget af Sylvest Jensen, men også andre flyvende fotografer har været på vingerne. Siden er i øjeblikket populær, og vi vil her give dig en orientering til hvordan du finder til området Horne.
Når du har fundet Hjemmesiden KB – Danmark set fra Luften kommer Fyn frem. Derefter guider du dig selv frem til Vestjylland, zoomer dig ind på Horne, og aktiverer én af de grønne pile og vupti et luftbillede kommer frem, nu er den videre rundtur i herlighederne op til dig, og vi ønsker dig god fornøjelse med det du ser, noget mange før dig har haft stor fornøjelse af

    

Issuu 2 år
Nyt Guldfund i Hornelund
ISSUU-STATISTIK 1½år

 

 

 

Loading