Årets Kirkegårdsvandring

Sognets smede var i fokus

I dag er der kun en smedeforretning i Horne Sogn, men i det 20. århundrede var der seks smede, og det var dem, der var i fokus på årets kirkegårdsvandring, arrangeret af Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv.

52 borgere var med, da aftenen begyndte med en tur rundt i alle fire hjørner af kirkegården for at besøge fem smedes gravsteder – Østerberg, Søren og Jørn Thomsen samt Marinus og Magnus Hansen. Den sjette smed, Peder Frahms gravsted er nedlagt, men inde i kirken kunne deltagerne se et billede af hans gravsten, da Leif Sønderskov med et PowerPoint-show fortalte om smedene, deres forretninger, deres virke og deres familier.

 
Bounum Smedeforretning har en historie, der går 400 år tilbage i tiden. Familie Østerberg har været med i knap 60 år, Peder Østerberg fra 1930-1962 og Svend Aage Østerberg fra 1962-1989. Peder Frahm var smed i Bjerremose fra 1908 til 1959, og en del af hans gamle værksted kan stadig ses hos Grethe og Erik Sørensen.
Smed Hansens værksted findes også stadig på Krosvinget 5. Det blev bygget af Marinus Hansen i 1913, og han boede selv i et lille værelse i værkstedet, indtil han to år senere byggede beboelsen. Værkstedet blev i 1946 overdraget til sønnen Magnus, som lukkede det i 1969.
I 1937 købte Søren Thomsen smedeforretningen i Horne, og han producerede selv diverse landbrugsredskaber. I 1969 kom Jørn med i forretningen, som blev kraftigt udvidet i de følgende år indtil nedlukningen omkring 2010.
Flere af smedefamilierne var repræsenteret, og de kunne supplere med diverse oplysninger. Således inviterede smedekonerne ofte kunderne på et veldækket kaffebord i ventetiden.

Bente Jakobsen, Horneposten. Foto Leif Sønderskov

Loading

Besøg Horne Sognearkiv på Torvedagen

Lørdag den 21. august fra kl. 9 – 12

Sognearkivet har i år sat fokus på Gymnastikbilleder.

Dette billede er fra 2002

Dette billede er fra 2003

Arkivet har mange gymnastikbilleder som vi mangler navne på, så vi håber at kunne få din hjælp hertil, måske er du selv med på én af billederne, som er fra 1990 til 2013 i alt ca. 90 gymnastikhold, så der er nok at tage fat på, men vi mangler altså din hjælp.

Sognearkivet har som sædvanlig også mange andre billeder og arkivalier med på årets Torvedag.

Men måske mere vigtig er det, at vi får indleveringer af både billeder arkivalier og erindrings historier.
Når vi får lavet en registrering, kommer netop din historie, med din tilladelse, på digitale platforme. Det kunne være på ISSUU – Arkiv dk eller på arkivets hjemmeside, Alt dette gør vi for at andre kan få glæde af det.

For husk på at i dag er historie i morgen.

På Torvedagen vil vi også lave reklame for årets Kirkegårdsvandring hvor vi skal besøge sognets Smedemestre og høre historier om Smedeforretningers historier. Det sker onsdag den 25. august kl. 19 fra Horne Kirke

Loading