Besøg Horne Sognearkiv på Torvedagen

Lørdag den 21. august fra kl. 9 – 12

Sognearkivet har i år sat fokus på Gymnastikbilleder.

Dette billede er fra 2002

Dette billede er fra 2003

Arkivet har mange gymnastikbilleder som vi mangler navne på, så vi håber at kunne få din hjælp hertil, måske er du selv med på én af billederne, som er fra 1990 til 2013 i alt ca. 90 gymnastikhold, så der er nok at tage fat på, men vi mangler altså din hjælp.

Sognearkivet har som sædvanlig også mange andre billeder og arkivalier med på årets Torvedag.

Men måske mere vigtig er det, at vi får indleveringer af både billeder arkivalier og erindrings historier.
Når vi får lavet en registrering, kommer netop din historie, med din tilladelse, på digitale platforme. Det kunne være på ISSUU – Arkiv dk eller på arkivets hjemmeside, Alt dette gør vi for at andre kan få glæde af det.

For husk på at i dag er historie i morgen.

På Torvedagen vil vi også lave reklame for årets Kirkegårdsvandring hvor vi skal besøge sognets Smedemestre og høre historier om Smedeforretningers historier. Det sker onsdag den 25. august kl. 19 fra Horne Kirke

Loading