QR-Koder

I forlængelse af vor sidste cykel/biltur som var den 3. af i alt foreløbig 3 sådanne turer, lægger vi her QR-koderne ud her på siden.

Vi har som sagt gennemført 3 turer, den første var 15. maj 2018 hvor vi besøgte Den levende hest begravet i Malle, Kræ’ Banks Hyw i Bounum og Galgebakken i Lervad. Turen sluttede af med kaffe og kage i anlægget i Tistrup hvor vi hørte historien om Peer Perch heltemodige flyvetur fra Tistrup over Atlanten til England under 2. verdenskrig. Turen havde samlet lidt over 50 deltagere, som i det gode vejr fik en god oplevelse om vor sogns historie.

Året efter den 28. maj 2019 cyklede vi igen ud på en QR-kode cykel/biltur. Her besøgte vi først Den Gl. Møllesten i Bjerremose, herefter fik vi brudstykker af Andelsbevægelsen i Horne, derefter gik turen til Kirkegården hvor vi fik historien om Runestenen. Vi cyklede nu videre, hvor vi fra Gl. Landevej i Stundsig gik over marken til Abrahams Dam. Det var her Taterne havde boet, i øvrigt fik vi her en gribende historie om Tateren Abraham Johansen som levede her ca. 1850, og det var ham, som kom til at lægge navn til stedet. Det var også paradokssal at netop senere på året havde vi besøg af Rie Biersted fra Ålsgårde i Nordsjælland, som var tiptipoldebarn efter Abraham Johansen. Aftenen sluttede af med kaffe og kage i den Gl. Grillhytte, som nu var opsat ved Lene og Mogens Jacobsen i Stundsig. Turen havde trods kølig, men tørt vejr samlet 65 deltagere.

Efter Corona krisen og 2 års pause gennemførte vi igen en QR-kodetur den 18. maj. Turen var et fælles arrangement med DGI-Sydvest, Varde Kommune og Sognearkivet. På turen besøgte vi udover QR-kode steder, først Høvdinge gravhøjen på Gl. Præstevej, Linding Mølle, Egnens første Brugsforening i Firhøje 1866. Vi cyklede videre over Lindingådal til den Gl. Kirkevej fra Nørholm til Horne, også kaldet Hovvej fordi fæstebønderne brugte vejen for hoveriarbejderne til Nørholm, men som i dag heder Ollingvej. På Snorupvej hørte vi historien om Jernudvindingen, som lå i perioden år 200 – år 600. Næste stop var ved Østergård i Hornelund, hvor der var historier om Vandkraft værket fra 1917 – 1950, Hornelund Guldspænderne, Runestenen, og den Gl. Skydebane. Næstsidste stop var Den Gamle Egetræ, som vi antager er ca. 250 år gammel, Vi fik nogle af historierne herfra, men Egetræet gemmer sikkert på langt flere grumme historier fra dens levetid, hvor der her på et tidspunkt lå 5 gårde på et ganske  lille sted og havde op mod 70 indbyggere

Aftenen sluttede meget passende med hyggelig samvær, kaffe og kage i og ved Grillhytten i Vikingelunden. Aftenen var også én  af de gode aftner, hvor solen var der sammen med mild forårs sommer vejr.

Herunder ses alle QR-koder, som kan scannes. Hvorefter alle historierne kommer frem med en kort omtale, som slutter med en link til en udvidet historie om QR-kode stedet. 

Oversigt over Billede og tekster til stederne for QR-koden – OK

Loading