46 var på tur i sognet

Da Hornelunds Venner og Horne Sognearkiv inviterede til en billedaften på Hornelund, kom 46 deltagere. Efter sangen af Jeppe Aakjær med den meget sigende titel ”Nu er det længe siden” kom de med på en rundtur i sognet gennem 60 billeder fra arkivets gemmer fordelt på to halvlege med en pause, hvor Hornelunds Venner serverede kaffe og hjemmebag.
I første halvleg var billeder fra Bjerremose og Asp på programmer med både mange personer og huse før og nu. I anden halvleg var der fokus på kolonialhandler i Stundsig, Horne, Bjerremose, Asp og Bjalderup.
Leif Sønderskov havde fundet billederne, og Keld Jochumsen serverede dem med masser af fakta og gode historier. Deltagerne var også meget aktive og kunne både rydde misforståelser af vejen, supplere med nye oplysninger og divertere med sjove historier fra det virkelige liv i Horne Sogn.
Aftenen sluttede med 16 billeder fra Vikingelunden fra maj 2005 til oktober 2022.

Det var bl.a. på denne opfordring at der kom 46 personer til årets billedaften på Hornelund, som bidrog med mange sjove og gode kommentarer og rettelser.

Her byder Svend Bruun velkommen til dette fælles arrangement 

Loading

Hornelund igen ramme om billedaften

Onsdag den 26. oktober klokken 19 bliver fællesstuen på Hornelund indrettet som biografsal med stolerækker og stort lærred.
Det skyldes, at Hornelunds Venner og Horne Sognearkiv inviterer til endnu en billedaften med en masse billeder fra arkivets gemmer.
Der bliver mulighed for at se billeder fra blandt andet Bjerremose og Asp, luftfotografier og før-og-nu-billeder.
Billederne bliver fulgt af små fortællinger om husene og nogle af de personer, der kan knyttes til dem. Det er sognearkivets håb, at billederne kan give anledning til en masse kommentarer fra deltagerne, så alle bliver lidt klogere på deres sogn og måske får et par ekstra historier med hjem.
Undervejs bliver der en pause, hvor Hornelunds Venner serverer kaffe og hjemmebag for en rund 20’er.

Billederne herunder bliver vist og debatteret ved billedfremvisningen, hvor vi har ca. 60 billeder i en PowerPoint fremvisningen. 

Bjalderup Købmandshandel 1986
Asp ca. 2010

Bjerremose Indkøbsforening ca. 1960

Horne 2022

Loading

Kirkegårdsvandring blev en succes

Kirkegårdsvandringen startede på Kirkegården

Da Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv for sjette gang slog lågerne op til en kirkegårdsvandring, var der igen stor tilstrømning. 55 borgere deltog, solen stod højt på himlen, og det lykkedes at få teknikken til at virke, så grundlaget for en succes var i orden.
Keld Jochumsen fortalte ud fra en række gravstene om Frahm-familien og om borgere med rødder i den gamle Moesgård. Derefter fandt alle deltagere plads i kirken for at høre dels om familien Frahm på Linding Mølle og om dobbeltgården i Moesgård.
Den store gård var fra 1740 delt i to fæstegårde, som blev købt af fæstebønderne ved stavnsbåndets ophør i 1788. Gården blev adskilt i 1869, og der blev bygget fire gårde, Ølgodvej 75 i 1868, Moesgårdvej 13 i 1872, Moesgårdvej 12 i 1875 og Moesgårdvej 4 i 1880-1890. Vi kom også omkring konseilspræsident I.C. Christensen, Albertiskandalen og en gårdslagter, inden Frahm-familien overtog lærredet.
Leif Sønderskov fortalte om Linding Mølle, der i fire generationer var i Frahm-familiens eje fra møllebygger Hans Jørgen Frahm fra Gottorp i Tyskland, der købte Linding Mølle i 1876 over Vilhelm Frahm og Hans Jørgen Frahm til Egon Frahm, der købte møllen i 1980 og netop har solgt den. Familien omfattede også smed i Bjerremose i mere end 50 år, Peder Frahm, og tømrermester Horne, Jeppe Frahm.
Der var repræsentanter for såvel Moesgård som Frahm-familien, som kunne supplere sognearkivets oplysninger, inden Horne Menighedsråd var vært ved kaffe og hjemmebag. Og så gik snakken lystigt på kirkebænkene.

For Ref. Og Foto: Bente Jakobsen – Niels Trasborg og Leif Sønderskov

 

Loading

Moesgård og Frahm er i centrum

Når Horne Menighedsråd i samarbejde med Horne Sognearkiv byder på en kirkegårdsvandring

mandag den 29. august kl. 19.00

I Horne Kirke, er to familier på programmet.

Det er dog lidt af en underdrivelse, da deltagerne skal høre dels om familien Frahm og dels om Moesgård, der tidligere var en dobbeltgård med flere familier.

Moesgård har været en kapellangård med fæstebønder – en gård, hvor en eventuel præst i Horne skulle bo, hvis pastoratet Horne-Thorstrup fik to præster. Det skete ikke, og derfor fik fæstebønderne lov til at købe gården, som siden er udstykket i fire ejendomme, som blandt andet har været ejet af familien Rasmussen – Eva Hansens familie, og af familien Schmidt med Holger som sidste led.

Familien Frahm tog sit udspring i Linding Mølle og foruden møller og landbrugere, bestod familien også af håndværksmestre med værksteder i både Horne og Bjerremose.

Aftenen vil forløbe efter samme skabelon som tidligere kirkegårdsvandringer, nemlig en rundtur på kirkegården til nogle af de omtalte familiers gravsteder og derefter med billeder og fortælling inde i kirken, inden aftenen slutter med kaffe.

Årets Kirkegårdsvandring er den 6. i rækken.

 

Loading

QR-Koder

I forlængelse af vor sidste cykel/biltur som var den 3. af i alt foreløbig 3 sådanne turer, lægger vi her QR-koderne ud her på siden.

Vi har som sagt gennemført 3 turer, den første var 15. maj 2018 hvor vi besøgte Den levende hest begravet i Malle, Kræ’ Banks Hyw i Bounum og Galgebakken i Lervad. Turen sluttede af med kaffe og kage i anlægget i Tistrup hvor vi hørte historien om Peer Perch heltemodige flyvetur fra Tistrup over Atlanten til England under 2. verdenskrig. Turen havde samlet lidt over 50 deltagere, som i det gode vejr fik en god oplevelse om vor sogns historie.

Året efter den 28. maj 2019 cyklede vi igen ud på en QR-kode cykel/biltur. Her besøgte vi først Den Gl. Møllesten i Bjerremose, herefter fik vi brudstykker af Andelsbevægelsen i Horne, derefter gik turen til Kirkegården hvor vi fik historien om Runestenen. Vi cyklede nu videre, hvor vi fra Gl. Landevej i Stundsig gik over marken til Abrahams Dam. Det var her Taterne havde boet, i øvrigt fik vi her en gribende historie om Tateren Abraham Johansen som levede her ca. 1850, og det var ham, som kom til at lægge navn til stedet. Det var også paradokssal at netop senere på året havde vi besøg af Rie Biersted fra Ålsgårde i Nordsjælland, som var tiptipoldebarn efter Abraham Johansen. Aftenen sluttede af med kaffe og kage i den Gl. Grillhytte, som nu var opsat ved Lene og Mogens Jacobsen i Stundsig. Turen havde trods kølig, men tørt vejr samlet 65 deltagere.

Efter Corona krisen og 2 års pause gennemførte vi igen en QR-kodetur den 18. maj. Turen var et fælles arrangement med DGI-Sydvest, Varde Kommune og Sognearkivet. På turen besøgte vi udover QR-kode steder, først Høvdinge gravhøjen på Gl. Præstevej, Linding Mølle, Egnens første Brugsforening i Firhøje 1866. Vi cyklede videre over Lindingådal til den Gl. Kirkevej fra Nørholm til Horne, også kaldet Hovvej fordi fæstebønderne brugte vejen for hoveriarbejderne til Nørholm, men som i dag heder Ollingvej. På Snorupvej hørte vi historien om Jernudvindingen, som lå i perioden år 200 – år 600. Næste stop var ved Østergård i Hornelund, hvor der var historier om Vandkraft værket fra 1917 – 1950, Hornelund Guldspænderne, Runestenen, og den Gl. Skydebane. Næstsidste stop var Den Gamle Egetræ, som vi antager er ca. 250 år gammel, Vi fik nogle af historierne herfra, men Egetræet gemmer sikkert på langt flere grumme historier fra dens levetid, hvor der her på et tidspunkt lå 5 gårde på et ganske  lille sted og havde op mod 70 indbyggere

Aftenen sluttede meget passende med hyggelig samvær, kaffe og kage i og ved Grillhytten i Vikingelunden. Aftenen var også én  af de gode aftner, hvor solen var der sammen med mild forårs sommer vejr.

Herunder ses alle QR-koder, som kan scannes. Hvorefter alle historierne kommer frem med en kort omtale, som slutter med en link til en udvidet historie om QR-kode stedet. 

Oversigt over Billede og tekster til stederne for QR-koden – OK

Loading

Opbakningen var stor til Cykelturen

Og der mødte 58 optimistiske deltagere op.
Vi var begunstiget af det allerbedste vejr, som jo var helt ideelt til sådan en historisk Cykel/Biltur.

 

Turen startede kl. 18.30 fra Hallens P-plads og gik først til Karlehøj på Gl. Præstevej, dernæst videre til Linding Mølle, derefter til egnens første Brugsforeningen fra 1868 i Firhøje, efterfulgt at et smukt udkik over Linding Å-dal, videre til Olling Torv hvor den Gl. Kirkevej fra Nørholm til Horne over Duedal gik forbi, Vi hørte videre om Jernudvindingen i Snorup i tiden fra år 200 til år 600. Herefter var næste stop Hornelund bæk, hvor vi hørte om et storstilet El-produktion fra El-værket på Østergård under 1. verdens krig. Vi fik også en bid af Skydebanens historie i Hornelund 1946 – 1979. De berømte Hornelund Guldspænder blev også genoplivet, ved guldfundet af karlen Anton Jensen i 1892, efterfulgt at de ny guld- og sølvfund i 2014. Næstsidste stop var ved den Gl. Egetræ, hvor flere historier ved og omkring træet blev fortalt. Nu var kl. næsten 21 og et sidste stop ved Grillhytte i Vikingelunden var særdeles velkommen, hvor kaffe og kage leveret fra Horne Hallens Cafeteria ventede, og som blev en “velbekomme” for én, på alle måder vellykket tur. Hvor vi også kunne konstatere at vi havde fået dagens motion, eftersom Cykel computeren stod på 12 km.

Billedgalleriet er fra turen.

 

Loading

Cykelturen 18. maj kl. 18.30 fra Hornehallen

På tur med arkivet

Onsdag den 18. maj klokken 18.30
byder Horne Sognearkiv på en kombineret cykeltur og kulturtur i nærområdet.
Turen bliver gennemført i samarbejde med Varde Kommune og DGI Sydvest, der har et projekt om at få flest mulige 60+ til at bevæge sig. Det er for øvrigt de samme, der tog init
iativ til gåturene hver tirsdag klokken 09.00 fra krokethuset.
Turen den 18. maj er for alle aldre og foregår på cykel, men det er også muligt at følge med i bil.

Startstedet er hallens parkeringsplads,

og derfra cykler/kører vi ud på en knap 15 kilometer lang tur med fem stop undervejs. Det bliver i et tempo, så alle kan følge med, og ved ”stoppestederne” bliver der lejlighed til at slappe af, mens arkivets medarbejdere giver en lille fortælling om stedet. 

Første stop er ved gravhøjen Karlehøj ved Lise og Peter Jepsens gård, og turen går videre ad Thorstrupvej til Linding Mølle og Firhøje, hvor egnens første brugs så dagens lys. Næste stop er ved kirkevejen i Yderik, inden vi cykler/kører ind på den og via Rotbøl når frem til Østergård, hvor der er historiske historier som perler på en snor. Sidste stop er i Vikingelunden, hvor der er kaffe og kage til en rund tyver.

 

 

Loading

1 2 3 4 12