Børge Andersen er gået bort

Når man ser tilbage på et årets gang på Arkivet er der flere ting som bringer tankerne på de opgaver som er udført hen over året, men pludselig kom meddelelsen om at vores respekterede og altid positive medarbejder Børge Andersen var gået bort. Børge har lagt et stort stykke arbejde på Arkivet, og Børges viden om næsten alt vedrørende Arkivarbejdet, vil blive savnet. Børge var manden der indførte Arkibas på Sognearkivet i Horne, Børge var også den person der elskede at rede trådene ud, når det gjaldt slægtsforskning, men også hans interesse for billedregistrering, har Arkivet haft stor glæde af, og så kunne Børge også skrive erindringer, Børge har også gennem alle årene altid været positiv og var altid frisk med gode input og inspiration ved vore møder.
Børge har det sidste års tid arbejdet hjemmefra, men havde vi brug for ham til en særlig opgave, var han der, således var han med til at udrede trådene da vi skulle finde historien om Moesgård.
Vi har et billede fra Børges virke på Arkivet og én ved Hornelunds Venners Julemarked i år. Arkivet vil hermed. Ære Være Børges Minde.

Børge her yderst til venstre til mødet med Villy Moesgård i oktober i år
Børge her i selskab med afventende mænd ved Julemarkedet på Hornelund november i år

Loading

Sognet blev vist i billeder

Sognearkivets fælles arrangement med Hornelunds Venner om en billedaften på Hornelund, den 2. i rækken blev igen et tilløbsstykke. Her på billedet er Arkivmedarbejderne klar til at modtage billedinteresserede. I år var stoleopstillingen som i biograf, hvor hensigten var at alle skulle kunne se billeder, der kom på lærredet.

Der var billeder fra luften. Der var billeder fra skolerne. Der var billeder fra sportspladsen, og der var billeder fra en mergelgrav. Fælles for dem alle var, at de var fra Horne Sogn, og de blev vist på det store lærred, da Hornelunds Venner og Horne Sognearkiv afviklede en billedaften. 57 borgere havde fundet vej til Hornelund, og de fik set, hvordan gårde, huse og veje så ud omkring 1950. De fik også nogle gode historier om Moesgård, om Hindsig Mergelgrav og om et par knægtes problemer på taget af toiletbygningen i skolegården, da de skød skrubtudser efter nogle piger. Billederne gav anledning til en masse snak, og den fortsatte, mens kaffen og kagen, som Hornelunds Venner serverede, blev indtaget.
Det var billedaften nummer to, og deltagerne gav tydeligt udtryk for, at der også skal være et nummer tre med samme arbejdsfordeling: Horne Sognearkiv finder billeder og historier, Hornelunds Venner lægger lokaler til og står for kaffebordet.
Ref. Bente Jakobsen
Billeder. Leif Sønderskov
Billedgalleriet strækker sig fra stilhed før stormen og til næsten fuldhus.

Loading

Billedaften – Horne set fra luften

Var sidste års Billedaften et tilløbsstykke, så har vi også i år noget at glæde os til, idet vi inviterer til en flyvetur gennem sognet, hvor vi skal se udvalgte gårde og huse, måske netop fra dit fødehjem, hvis ikke, så kan man glæde sig til at gense kendte steder fra rundturen gennem hele sognet. Vi snakker om Luftfoto fra sidst i 40erne og fremefter.Aftenen byder også på et par historier, men vi håber også at billederne giver anledning til anekdoter.
Aftenen er delt op i 2 halvlege, hvor vi i pausen skal nyde kaffe med kage.
Aftenens hovedtema er altså Luftfotos, men også alternative billeder kommer på skærmen, så Hornelunds Venner og Sognearkivet håber mange vil møde op onsdag den 30. okt. kl. 19. på Hornelund Ældreboligcenter.

Her ser vi et par luftfoto fra Horne Sogn – Først Horne syd for kirken. – Dernæst det nordligste sted i Horne Sogn, nemlig i Bjalderup.

Loading

Igen et interessant besøg på Arkivet

Mandag den 7. oktober fik vi besøg af Villy Mosgård Nielsen, hans kone Jette, og vennen Poul Frederik, som er slægtsforsker, så der var styr på familien og mange navne var blevet registreret i en flot oversigt over familien Rasmussen fra Moesgård.
Men tilbage til sagens kerne, navnet Mosgård som Villy er døbt, og har bevis på i dåbsattesten, men som han siger, der mangler jo et e i navnet, som familien har ærgret sig over, ikke er med, da de jo stammer fra Moesgård i Horne. Det at få rettet et navn i dåbsattesten er ikke let, eller nærmest umulig, men da Villy og hans 2 sønner bruger navnet Moesgård når de siger navnet overfor andre, og da de alle er læger, er de jo på en måde mere offentlige end mange andre, så nager det alligevel familien at de på papiret heder Mosgård, men opgiver sig Moesgård, som de vel oprindelig hedder.
Når vi nu her en oktoberdag i 2019 sidder på Horne Sognearkiv og fortæller historien om Moesgård og familien hel tilbage fra omkring år 1800, bliver det jo helt tydelig at det må være en skrive fejl af præsten i dåbsattesten fra 1946 hvor Villy er født.

Villy Mosgård og Eva Hansen som er Gran-Gran Kusine og Fætter, som Villy siger, for vi har samme oldeforældre.

Efter en hyggelig snak om Moesgård familien, hvor det også er interessant at Villy havde fundet ud at Eva Hansen og ham havde fælles oldeforældre fra Moesgård og som han siger. Eva er min Gran – Gran kusine, så der var da en fornøjelse at Eva også kunne være med til mødet, der med sine input bidrog til, at historien fik en ekstra dimension.
Vi kunne efter ca. 3 timer omkring kaffebordet konstaterer, at historien omkring navnet Mosgård/Moesgård nok ikke hel fik sin afslutning, men det bliver nu spændende at følge Villy Mosgårds videre bestræbelser på at få navnet rettet, men som han siger. Det er da meget at der kan være så meget bøvl med et enkelt bogstav.

Billedgalleri fra besøget.

Loading

Abrahams efterkommer var på besøg

Nogle gange forenes fortid og nutid på en overraskende måde. Det skete forleden, da Horne Sognearkiv modtog en mail fra Rie Biersted fra Ålsgårde. Hun havde på arkivets hjemmeside læst historien om tateren Abraham Johansen, der i sine sidste år boede i en jordhule i skrænten på det, der nu hedder Abrahams Dam og ligger på Anni og Erik Thomsens mark.

Rie Biersted ved indgangen til Tateren Abraham Johansens hjemsted  Abrahams Dam. 

Hun ville gerne se, hvor han havde boet. Hun var nemlig hans tiptipoldebarn.
Da hun begyndte at interessere sig for slægtens historie, troede hun, at hun var ud af en fisker familie, men opdagede for cirka 10 år siden, at hun var ud af en taterslægt.
Det var en spændende opdagelse, som medførte en masse grumme historier.

Rie Biersted er tipoldebarn af Else Marie Abrahamsen, der havde haft et forhold til Abraham, mens han stadig var gift i Horne. Else Marie rakkede rundt med sin mor og fik siden fem børn med fem forskellige mænd. Hun ombragte det yngste barn og blev dømt til døden. Hun blev benådet, men døde i 1870 som 40-årig i Christianshavns Kvindefængsel.
Hendes datter Wilhelmine Abrahamsen blev omkring 1900-tallet dømt for at sende sine børn ud at tigge. Hendes mormor, Laura Dusine, var da fire år og var måske-måske ikke med ude at tigge, men der er aldrig blevet snakket om hverken tiggeri eller tatere i familien.
Rie Biersted så både Abrahams Dam, der med garanti står mere idyllisk i dag end i tiden omkring 1850, da Abraham boede der. Hun besøgte også kirken, hvor tiptipoldefaderen blev døbt i 1797, gift i 1818, fik sine børn døbt og blev begravet fra i 1856.

Ref. Bente Jakobsen, Horneposten.
Billedet 1 er Rie Biersted ved indgangen til Abrahams Dam. Øvrige er fra Abrahams Dam.
Foto. Leif Sønderskov.

Besøget var på selve dagen for vores årlige Kirkegårdsvandring, her fortalte Bente Jakobsen kort  historien om Ries relationer til Abraham Johansen.

Direkte linje fra Abraham til mig.
Abraham Johansen, (min tiptipoldefar)
Else Marie Abrahamsen. (min tipoldemor)
Vilhelmine Abrahamsen, (min oldemor)
Laura Dusine Pedersen. (min bedstemor)
Jens Hyll (min far)
Karen Marie Biersted.

Med venlig hilsen
Karen Marie Hyll Biersted.

Som vi ser Abrahams Dam nu, fremstår den jo idyllisk og velpasset, det kan vi takke Anni og Erik Thomsen for, men på sigt kunne et sådan sted med sin historie godt indgå som et fredet minde.

Loading

Det sker onsdag den 28. august

Så er det 3. gang der er Kirkegårds vandring, og vi håber mange vil komme og høre de spændende historier der knytter sig til de 2 gravsteder, som vi har valgt i år. Vi skal dels besøge gravstederne på kirkegården, men også se og høre historierne inde i kirken, hvor der også kommer en spændende historie som et ekstra bidrag til årets Kirkegårds vandring.
Vi ses på onsdag kl. 19 foran kirken.


Som afslutning er Menigheds rådet vært med Kaffe/the og kage.

Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv.

 

Loading

1 4 5 6 7 8 12